Súťaž / celé Slovensko

Detská mapa sveta 2021

Geomapa 2020

Toto podujatie už prebehlo.

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav SAV vyhlasuje umelecko-kartografickú súťaž Detská mapa sveta 2021.

  
Témou ročníka 2021 je “Mapa môjho budúceho sveta”

Vekové kategórie: do 6 rokov, 6-8 rokov, 9-12 rokov a 13-15 rokov
Termín odovzdania súťažných prác: 31. marec 2021

 
Prosíme o rešpektovanie:

  • maximálnej veľkosti obrázku – A3, plochý povrch
  • hodnotiace kritériá
    – zrozumiteľné posolstvo
    – kartografický obsah – korektné znázornenie kontinentov primerané veku autora kresby
    – kvalita prevedenia – vhodné kartografické prvky a estetická hodnota
  • použité metódy – obrázky môžu byť zhotovené tradičnými metódami (pastelkami, temperovými a vodovými farbami či formou koláže) alebo počítačovou grafikou. Použitie šablón pri kresbe kontinentov nie je povolené.

Vybrané práce postúpia do medzinárodného kola súťaže Barbara Patchenik Children World Map 2021 a budú vystavené na Medzinárodnej kartografickej konferencii vo Florencii.

 

Viac informácií