Prednáška / Senec

Čo prináša CERN svetu a Slovensku

Veľký hadrónový urýchľovač v CERN-e. Zdroj: CERN

Veľký hadrónový urýchľovač v CERN-e. Zdroj: CERN

Pozývame vás na letnú sériu astroprednášok, ktoré sa uskutočnia počas letných prázdnin v stredu  o 19:00 h v priestoroch ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Kedy a kde sa prednáška Čo prináša CERN svetu a Slovensku uskutoční

Prednáška sa uskutoční 24. júla 2024 od 19.00 v areáli ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Prednášajúci

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky, FMFI UK v Bratislave.

Viac info

www.solarastronomy.sk/astroprednasky/

https://www.facebook.com/solarastronomy.sk