Konferencia / celé Slovensko

Bariéry bránia zvieratám sa pohybovať

Les s vtáčej perspektívy. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Deväťdesiat bariér na hranici Česka, Slovenska a Poľska bráni zvieratám bezpečne sa pohybovať krajinou.

Na konferencii Vám budú predstavené výstupy trojročného medzinárodného projektu ConnectGREEN.

Kedy a ako sa pripojím

30. apríla 2021 o 9:00 cez Webex.

Prosíme o potvrdenie účasti: karolina.sulova@nature.cz, tel. +420 724 102 406, resp. v kópii ahajduchova@wwfsk.org, +421 908 700 857.

Prednášajúci

Ján Kadlečík, Štátna ochrana prírody SR

Dušan Romportl, VÚKOZ, v. v. i., odbor priestorovej ekológie

Martin Strnad, Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, oddelenie druhovej ochrany živočíchov

Lukáš Záhorec, Štátna ochrana prírody SR

Václav Hlaváč, Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, riaditeľ regionálneho pracoviska SCHKO Ždiarske vrchy

Program

  • 09:00 – 09:02 Tomáš Růžička: Úvodné slovo
  • 09:03 – 09:08 Ján Kadlečík:Projekt ConnectGREEN, hlavné východiská a ciele
  • 09:09 – 09:14 Dušan Romportl: Metodika vymedzovania hlavných území a koridorov, význam medzinárodného riešenia
  • 09:15 – 09:20 Martin Strnad: Priepustnosť krajiny v českej časti pilotného územia a závislosť na migračnom toku zo Slovenska a z Poľska, záväzná vyhláška pre stavebné plánovánie v ČR
  • 09:21 – 09:26 Lukáš Záhorec: Priepustnosť krajiny v slovenskej časti pilotného územia, problémy izolácie hlavných území a rýchleho budovania infraštruktúry
  • 09:27 – 09:32 Václav Hlaváč: Súčasná situácia v krajine, úspechy projektu a výhľad do budúcna
  • 09:32 – 09:45 Priestor na otázky