Súťaž / celé Slovensko

Astrofoto 2024

Teleskop a hviezdna obloha. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 47. ročník súťaže Astrofoto.

Pre koho je súťaž Astrofoto 2024 určená

Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia.

Dokedy a ako sa môžem prihlásiť

Do súťaže sa prijímajú snímky získané resp. urobené v čase od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 , táto podmienka sa nevzťahuje na kategóriu Edukačná astrofotografia – súťažné práce v tejto kategórii môžu byť vyhotovené aj v skorších termínoch.

Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum podania zásielky, najneskôr 31.1.2025.

Čo môžem vyhrať

Víťazné práce budú ocenené finančnými cenami, a to v kategóriách 1. a 3. (Astromaster): za 1. miesto 250 eur, za 2. miesto 200 eur a za 3. miesto 150 eur.
V kategóriách 2., 4. a 5.: 1. miesto 150 eur, za 2. miesto 100 eur a za 3. miesto 50 eur.
Snímka roka, v prípade, že bude táto cena udelená, bude ohodnotená prémiou 250 eur.
Porota si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu pre autora do 18 rokov. Porota si tiež vyhradzuje právo neudeliť cenu.

Tematické kategórie

Kategória Astromaster je určená pre fotografov, pokročilých v spracovaní astronomických fotografií a so skúsenosťami s fotografickou a pozorovacou technikou.

Astronomické snímky – Astromaster

Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

Astronomické snímky

Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

Variácie na tému Obloha – Astromaster

Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosférický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

Variácie na tému Obloha

Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosférický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

Edukačná astrofotografia

Cieľom edukačnej astrofotografie je zobrazovanie logických, fyzikálnych, astronomických a časových súvislostí astronomických javov a objektov. Fotografie nemajú ukazovať jednotlivé objekty bez hlbších súvislostí. Majú zobrazovať také objekty, ich vzťahy alebo časové zmeny, ktoré umožňujú pomocou nich ukázať alebo vysvetliť niektorý astronomický úkaz, dej alebo fakt. Napríklad paralaxy, časové zmeny vzhľadu telies, rotácie, zmeny fázy a uhlových rozmerov, zmeny polohy východov a západov telies, zmeny tvaru, jasnosti alebo polohy, refrakcia, spektrá, jednotlivé typy galaxií a podobne. Kategória je určená pre všetky vekové skupiny a všetky skupiny náročnosti použitej techniky. Pri edukačnej fotografii je nevyhnutné vo formulári uviesť možnosť využitia fotografie v edukačnom procese.

Podmienky súťaže a viac info

https://www.suh.sk/podmienky-sutaze-astrofoto-2024/