12
September

výzva|Prvé témy H2020 v oblasti Ekologizácia hospodárstva v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja

Začiatok
12. sep. 2019 00.00 hod.
Koniec
13. sep. 2020 23.59 hod.
Miesto
celá Európa
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Európska komisia
Popis
Prvé témy H2020 v oblasti Ekologizácia hospodárstva v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja
 
Dotknuté oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Témy v oblasti cirkulárnej ekonomiky, ktoré sú súčasťou výzvy Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) nájdete zverejnené na oficiálnej stránke Európskej komisie Funding & tenders opportunities.

 

Projektové návrhy v rámci týchto tém bude možné predkladať od 12. novembra 2019 do 13. septembra 2020.  Viac informácii k pripravovaným témam (forthcomming topics) nájdete tu:

Týchto 5 uvedených tém (topics) je súčasťou Horizont 2020 Pracovného programu 2018-20 – časť 12. Climate action, environment, resource efficiency and raw material.

 

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Syntetizovať nové anorganické nanomateriály patrí k technologickému pokroku posledných desaťročí.
Zistite viac