6
Jún

registrácia|súťaž|Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov 2019

Začiatok
06. jún. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. sep. 2020 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská spektroskopická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava
Popis

Slovenská spektroskopická spoločnosť (SSS) vyhlasuje na roky 2019 a 2020
 
12. kolo Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
 
Do súťaže môže byť poslaná práca alebo súbor prác autora, ktorý v príslušnom roku 2019/2020 nepresiahne vek 35 rokov.
 
Článok alebo súbory článkov na spektroskopickú tému publikované v období 2019-2020 treba poslať na adresu SSS do 30. septembra 2020.

 

Akceptované sú experimentálne články, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu.
V prípade spoluautorstva sa žiada čestné prehlásenie autora o jeho podiele na publikácii.

 

Okrem uznania a spoločenského ocenenia je súťaž aj finančne dotovaná z prostriedkov SSS. Oceneným autorom bude naviac udelené aj jednoročné členstvo v SSS. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú vyhlásené na príslušnom odbornom podujatí v roku 2020 a zverejnené v Spravodaji SSS.

 

Viac informácií

Hore
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejší typ zhubného ochorenia u žien (tvorí 27 % zo všetkých).
Zistite viac