6
Jún

registrácia|súťaž|Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov 2019

Začiatok
06. jún. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. sep. 2020 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská spektroskopická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava
Popis

Slovenská spektroskopická spoločnosť (SSS) vyhlasuje na roky 2019 a 2020
 
12. kolo Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
 
Do súťaže môže byť poslaná práca alebo súbor prác autora, ktorý v príslušnom roku 2019/2020 nepresiahne vek 35 rokov.
 
Článok alebo súbory článkov na spektroskopickú tému publikované v období 2019-2020 treba poslať na adresu SSS do 30. septembra 2020.

 

Akceptované sú experimentálne články, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu.
V prípade spoluautorstva sa žiada čestné prehlásenie autora o jeho podiele na publikácii.

 

Okrem uznania a spoločenského ocenenia je súťaž aj finančne dotovaná z prostriedkov SSS. Oceneným autorom bude naviac udelené aj jednoročné členstvo v SSS. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú vyhlásené na príslušnom odbornom podujatí v roku 2020 a zverejnené v Spravodaji SSS.

 

Viac informácií

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Aktivácia imunitného systému sa ukazuje ako dôležitá stratégia útoku na nádorové bunky.
Zistite viac