Otec parných a plynových turbín


Otec parných a plynových turbín

Plynová turbína je tepelný stroj, ktorý transformuje tepelnú energiu plynov na mechanickú prácu. Do plynovej turbíny sú privedené pracovnou látkou ohriate plyny alebo spaliny vznikajúce v iných strojoch. Plyny pri prechode turbínou odvádzajú svoju kinetickú energiu jej lopatkám. Parná turbína je klasickým typom plynovej turbíny pre veľké výkony, ktorá sa využíva ako pohon generátorov v jadrových a tepelných elektrárňach.

turbínaSlovenský rodák Aurel Stodola stál pri zrode novej generácie rotačných tepelných strojov – parných a plynových turbín, čo znamenalo koniec parnému stroju dominujúcemu v 19. storočí. Stodola sa nepokladá za vynálezcu turbín, ale bol objaviteľom, ktorý posunul svetovú technickú činnosť výrazne dopredu. Prvú parnú turbínu zostrojil v roku 1883 Laval a v roku 1884 Parsons postavil prvú reakčnú turbínu. Stodola vo svojom diele Parné a plynové turbíny, preložené z nemeckého originálu do piatich svetových jazykov, vypracoval náuku o stavbe parných turbín. Novátorský je aj jeho objav rázu pary a objav podchladenia pary pri prietoku dýzou. Stodola bol priekopníkom nového odboru – plynových turbín. Už v roku 1930 predpovedal, že lietadlá budú poháňať turbíny. Pravdepodobne si už v tej chvíli sám uvedomoval, že jeho priekopnícke dielo k tomu taktiež prispeje. Stodola je tiež objaviteľom dôležitého termodynamického Gouy-Stodolovho zákona, ktorý vysvetľuje energetické straty termodynamických premien, vznikajúcich v dôsledku ich nezvratnosti.

Ako konštruktér bol činný aj v oblasti protetiky. Spolu s chirurgom F. Sauerbruchom zostrojil pohyblivú umelú ruku. Prvý reálny úspech mala Stodolova ruka širokého úchopu, ktorá bola verejnosti predstavená v roku 1916. Táto protéza bola prvá ovládateľná protéza ruky, na ktorej sa prsty otvárali a zatvárali na princípe vysielania príkazov telom.

Okrem vedeckej a technickej činnosti bola v živote Aurela Stodolu ďalšia oblasť, v ktorej vynikal, a to pedagogická činnosť. Ako profesor pôsobil na jednej z najprestížnejších vysokých škôl – na Technickej vysokej škole v Zürichu. Pri katedre vybudoval rozsiahle strojnícke experimentálno-teoretické laboratórium, jedno z najmodernejších v Európe, pričom Katedru technickej mechaniky viedol až do svojej sedemdesiatky. Súčasníci sa o Stodolovi vyjadrovali ako o rodenom pedagógovi s matematickým talentom a veľkým maliarskym umením.

Stodolove vedecké práce v Zürichu, ktoré patrili k jeho prvým, sa zaoberali reguláciou vodných strojov. Základ jeho vedeckej činnosti spočíval v oblasti teórie automatickej regulácie a vo vedeckých základoch navrhovania a konštrukcie parných a spaľovacích turbín. Za najväčšie dielo Aurela Stodolu je považovaná kniha Parné a spaľovacie turbíny, ktorá bola preložená do viacerých jazykov. Pripisuje sa mu aj autorstvo grafického výpočtu krútivých a ohybových kmitov nosníkov a hriadeľov, ktorý sa dodnes využíva. Stodola sa tak stal jedným zo zakladateľov mechaniky strojov.

Aurel Stodola – pedagóg, vedec, konštruktér, filozof, etik – teda všestranná osobnosť, rozhodne presiahol hranice svojej doby.

Vystava Aurel Stodola – odkaz pre buduce generacieV Centre vedecko-technických informácií SR bola zrealizovaná výstava Aurel Stodola – Majster techniky, ktorú je možné si zapožičať. V prípade záujmu nás kontaktujte na ncpvat@cvtisr.sk.

Zdroje:

Brožúra – Aurel Stodola – Majster techniky, CVTI SR

Plynová turbína. In: Wikipedia: otvorená encyklopédia [online].[cit. 2015-06-30] [vid. 2015-03-11]. Dostupné

Spracovala: Martina Pitlová

Uverejnila: ZČ

                                                     

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvoky, motolice, pásomnice či hlístovce – parazity sú všade okolo nás a množia sa rýchlo.
Zistite viac