O NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2007 realizuje množstvo podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií prostredníctvom webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať čo najširšiu verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.

Päta VND - zvýraznená časť NCP VaT

NCP VaT popularizuje vedu a techniku:

  • organizáciou popularizačných podujatí
  • správou a obsahovým napĺňaním popularizačných webových stránok a sociálnych sietí
  • vydávaním elektronických i tlačených periodík a publikácií popularizujúcich vedu a techniku
  • správou a prevádzkovaním informačného systému o výskume, vývoji a inováciách
  • prevádzkovaním Zážitkového centra vedy Aurelium

Na portáli Veda na dosah (ďalej len VND) nájdete všetky informácie z portálu ncpvat.sk. Informácie k jednotlivým podujatiam a aktivitám nájdete v päte stránky VND.

Prvá sekcia portálu VND sa zaoberá Popularizáciou vedy a techniky, pričom zahŕňa nielen informácie o NCP VaT, ale aj kontakty, informácie o zážitkových centrách vedy (aktuálne ZCV Aurelium), ako aj odkazy na databázu SK CRIS a web CIP VVI. V koncepčných materiáloch zverejňujeme napríklad analýzy verejnej mienky k projektu PopVaT.

Druhá sekcia zahŕňa všetky Podujatia NCP VaT. Nájdete tu napríklad informácie k aktuálnym, ale aj  predchádzajúcim prednáškam Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň. Súčasťou aktivít NCP VaT je aj organizácia podujatí ako Festival vedeckých filmov, Vedecká show, ocenenie Vedec roka SR a rôznych konferencií a workshopov. NCP VaT je taktiež spoluorganizátorom podujatí Týždeň vedy a techniky na Slovensku a Noc výskumníkov.