Meteorický roj Leonidy uvidíme od 15. do 20. novembra 2019

14. nov. 2019 • Fyzikálne vedy

Meteorický roj Leonidy uvidíme od 15. do 20. novembra 2019

Počas najbližších dní budeme mať opäť možnosť vidieť zaujímavý astronomický úkaz. V dňoch od 15. do 20. novembra 2019 bude činný meteorický roj Leonidy, ktorý dosiahne maximum svojej aktivity v pondelok 18. novembra.

„Šírka prúdu kolmo na smer pohybu meteorov je asi 4 milióny km. Roj má husté stredné vlákno – 50 percent meteorov roja sa objaví v priebehu 24 hodín okolo maxima. Každých 33 – 34 rokov sa vyskytujú zvýšené frekvencie. Pri veľkom daždi 12. a 13. 11. 1833 vznikla meteorická astronómia (pri frekvencii 35 000 meteorov za hodinu). Obrovské dažde boli pozorované aj v rokoch 1965 a 1997. Zvýšené frekvencie sú pozorované aj dva roky pred a dva roky po dažďoch“, povedal astronóm doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici.

Materskou kométou Leoníd je periodická kométa 55P/Tempel-Tuttle. V maxime vidno okolo 15 meteorov za hodinu. Radiant leží v súhvezdí Leva. Podmienky na pozorovanie sú priemerné – Mesiac je deň po maxime v poslednej štvrti. Leonidy bude možné pozorovať do 20. novembra 2019.

Historická kresba prvého dažďa Leoníd z roku 1833

Historická kresba prvého dažďa Leoníd z roku 1833

 

Informáciu a kresbu poskytol: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici

Ilustračné foto: Najznámejšia snímka z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra – Piesok: Dážď jasných meteorov roja Leonidy počas noci 16./17. novembra 1998

Uverejnila: MB

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Predstavte si, koľko tranzistorov z počítačového procesora sa zmestí na povrch červenej krvinky.
Zistite viac