Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do súťaže Engineering Academic Challenge

VEDA NA DOSAH

informácie o súťaži

Jedna z najväčších svetových kolekcií referenčných a faktografických údajov a dát pre technické, inžinierske a prírodovedecké potreby. Má výkonný vyhľadávací aparát pre textové hľadanie, ako aj pre hľadanie pomocou číselných hodnôt, parametrov, veličín a i. a ich kombinácií. Ide o webovú aplikáciu Knovel, poskytujúcu potrebné odpovede študentom, inžinierom, vedcom a rôznym odborníkom.

Práve teraz majú aj študenti vysokých škôl po celom svete unikátnu možnosť zapojiť sa do súťaže Engineering Academic Challenge a vyskúšať si tak prístup ku Knovel Library.

V  pondelok 18. 9. sa začala jesenná časť súťaže a potrvá päť týždňov do 22. októbra. Každý pondelok je zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať, čerpajúc z informácií aplikácie Knovel. Otázky sú z piatich interdisciplinárnych tematických okruhov:

  • Engineer the Tools of Scientific Discovery
  • Restore and Improve Urban Infrastructure
  • Provide Access to Clean Water
  • Engineer Virtual Reality
  • Engineer Better Robots

Zapojiť sa do súťaže odporúča Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. „Budeme radi, keď využijeme na rozvoj inžinierskych zručností podporu informačnej gramotnosti študentov a zapojenie e-zdrojov do vzdelávania,“ píšu na svojej webovej stránke. Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia, či už ste študent, pedagóg alebo knihovník.

Systém Knovel aktuálne rozšíril obsah 27 tematických kolekcií o 280 kníh vydavateľstva John Wiley and Sons, vydaných najmä v rokoch 2016 a 2017. Zastúpené sú technické príručky napr. zo strojárenstva, chémie, potravinárstva, stavebníctva, environmentálneho a priemyselného inžinierstva a o projektovom manažmente. Knihy sú na platforme Knovel, obohatené o interaktívne tabuľky a grafy, ktoré umožňujú efektívne vyhľadávanie a prácu s údajmi.

Súčasťou Knovelu je vyhľadávanie materiálov podľa ich fyzikálno-chemických vlastností a okrem interaktívnych tabuliek a grafov sa vo výsledkoch zobrazujú aj súvisiace overené interaktívne rovnice.

informácie o súťažiAko uvádzajú tvorcovia, Knovel je optimalizovaný pre inžinierov a vedcov. Unikátny je tým, že vyberá technické a prírodovedné príručky do gigantickej kolekcie podľa informačných potrieb popredných expertov a firiem, vyhľadá zadané číselné údaje, nech už boli v pôvodnej tabuľke v akejkoľvek jednotke, vyhľadá len relevantné údaje v tabuľkách a grafoch. Výhodou je tiež to, že interaktívne grafy umožňujú individuálnu analýzu údajov, užívatelia ocenia aj jednoduché a intuitívne používanie.

Knovel tvoria tieto súčasti: ucelená kolekcia technických a prírodovedných referenčných publikácií od popredných spoločností, vydavateľstiev a autorov, účinný vyhľadávací systém vytvorený na základe postupov, ktorými inžinieri vyhľadávajú informácie a tiež interaktívne analytické nástroje na zjednotenie informácií z rôznych prameňov a efektívne využitie tabuliek, grafov, rovníc a schém.

Interaktívne tabuľky napríklad dovoľujú nájsť a prispôsobiť si údaje podobne ako v bežných tabuľkových procesoroch. Do interaktívnych tabuliek je spracovaných mnoho tabuliek z kníh a väčšina databáz s interaktívnymi nástrojmi. Interaktívne tabuľky dovoľujú vyberať si jednotlivé riadky, zoraďovať a filtrovať riadky podľa zvolených kritérií, meniť poradie stĺpcov, prípadne schovávať nepotrebné stĺpce. Tabuľkové údaje je možné tlačiť a exportovať do viacerých formátov. Súčasťou exportovaných tabuliek je vždy, kvôli overeniu, údaj o zdroji informácií.

Interaktívne grafy umožňujú určiť presné súradnice bez toho, aby ste sa museli spoliehať na extrapolácie náchylné k chybám. Relevantné údaje (graf i tabuľku s údajmi) môžete následne exportovať do vašej práce spolu s citáciou. K dispozícii sú aj prehliadač fázových diagramov, interaktívna kalkulačka, grafické zobrazenie funkcií a mnohé iné nástroje.

My Knovel, to je zas osobný priestor, kde môžu používatelia spravovať a organizovať uložený obsah všetkých druhov.

Minulý rok sa v súťaži Engineering Academic Challenge 2016 na výsledkovej tabuli umiestnili aj študenti zo Slovenska a Českej republiky (konkrétne umiestnenie: 9. miesto, 44. miesto, 49. miesto, 76. miesto, 132. miesto, 174. miesto a 194. miesto).

Organizátori prajú veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl aj tento rok!

 

Informácie a foto: KNOVEL

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky