Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Účastníci Viva La Science majú za sebou 4-týždňové dobrodružstvo

VEDA NA DOSAH

Letná škola Viva La Science

4-týždňové dobrodružstvo, počas ktorého prednášajúci mladým účastníkom predstavili každodenný život vo vede a výskume. Letná škola Viva La Science sa konala v  auguste 2018. Počas 28 augustových dní prišlo na pôdu Letnej školy 32 expertov z oblasti biológie a biotechnológií, ktorí študentov vtiahli do zákutí ich vedeckého života a ukázali, že dobrá veda sa dá robiť aj na Slovensku. Letnú školu Viva La Science zastrešoval kolektív zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Michal Ďuračka, doktorand v odbore molekulárnej biológie, počas letnej školy s malými študentmi pracoval v laboratóriu experimentálnej biológie výskumného centra Agrobiotech. Jeho špecializácia sa týka samčej reprodukcie, v laboratóriu testovali vplyv rôznych látok od antioxidantov cez bakteriálne kultúry až po mikotoxíny na pohyblivosť, štruktúru a funkciu samčích reprodukčných buniek.

Projekt Viva La Science bol zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia venujúcich sa štúdiu biologických a biotechnologických disciplín na Slovensku.

„Letné školy predstavujú intenzívny mesačný vzdelávací projekt, ktorý poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť zúčastniť sa každodenného výskumného prostredia a ktoré sú zložené zo základných komponentov vedecko-výskumného života. Letné školy zahŕňali prednášky a diskusie zamerané na relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a rozvoju kreatívneho myslenia,“ uvádzajú organizátori.

Efektivita, ako aj úspešnosť letných škôl boli monitorované s využitím modernej Tuning metodológie, ktorá umožňuje presne popísať ciele a výsledky vzdelávania, ako aj špecifických kompetencií, ktoré by mali byť nadobudnuté prostredníctvom štúdia.

prednáška počas letnej školy Viva La Science

Finálnou víziou riešiteľského kolektívu bolo zosumarizovať kľúčové teoretické a praktické poznatky, výchovno-vzdelávacie elementy, ako aj reprodukovateľné laboratórne protokoly z jednotlivých ročníkov letných škôl s cieľom tvorby multimediálnej učebnej pomôcky určenej pre široké spektrum almumnistov študijných programov prírodovedného zamerania, ako aj pedagógom pri vývine efektívnejších a interaktívnejších praktických cvičení a seminárov určených pre budúcu generáciu slovenských vedcov.

„Veríme, že 28 prednášok a 4 workshopy boli poučné, inšpiratívne, že sa žiaci zabavili a nabrali kopec nových poznatkov a vedomostí. My sme vďační každému jednému prednášajúcemu za ochotu zúčastniť sa Letnej školy a podeliť sa o svoj príbeh s budúcou generáciou slovenských výskumníkov,“ uviedli v závere organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://sites.google.com/view/vivalascience/domovská-stránka

https://www.facebook.com/VivaLaScience/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky