Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vo vybraných školách budú učiť k férovosti a čestnosti

VEDA NA DOSAH

Hodnotové vzdelávanie v mnohých slovenských školách dlho neexistovalo.

Asistentka učiteľa s žiakom riešia úlohu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com.

Vzdelávanie o čestnosti a férovosti je na slovenských stredných a základných školách overeným antikorupčným očkovaním pre budúcnosť. Vďaka spolupráci neziskovky a štátu majú teraz triedni učitelia a triedne učiteľky príležitosť využívať svoje triednické hodiny na hodnotové vzdelávanie.

Ako návod im poslúži nová metodika z dielne nadácie Zastavme korupciu, ktorú v týchto dňoch vydáva Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).

„Som rada, že sa nám vďaka spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu podarilo vytvoriť metodiku pre triednych učiteľov a triedne učiteľky, ktorí tak získajú praktický nástroj, ako viesť svojich žiakov k férovosti, etickosti a čestnosti,“ povedala riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

„Metodika je súčasťou širšieho konceptu nadpredmetového hodnotového vzdelávania v školách, ktorého zavádzanie bude podporené aj v rámci pripravovaných zmien kurikula základného vzdelávania.“

Nadácia Zastavme korupciu pod metodickým vedením ŠPÚ vytvorila manuál na jeden školský rok. Ide o sériu desiatich na seba nadväzujúcich modelových triednických hodín, ktoré rozvíjajú témy, ako je férová tvorba triednych pravidiel, každodenné etické dilemy či to, prečo je výhodnejšie nepodvádzať.

Na augustový webinár, ktorý novú metodiku predstavil, sa prihlásilo viac ako šesťdesiat učiteľov a učiteliek z celého Slovenska.

„Triednické hodiny nemusia slúžiť len na suché organizačné a administratívne úkony – sú vzácnym priestorom, ktorý môže triedny učiteľ využiť na vedenie triedy k férovosti a rešpektujúcej komunikácii,” hovorí Zuzana Vasičák Očenášová, spoluautorka metodiky.

Metodiku si môžete prečítať a stiahnuť na webe Štátneho pedagogického ústavu.

Zdroj: Tlačová správa ŠPÚ

(MAT)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.