Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dnes je Medzinárodný deň vzdelávania

Galina Lišháková

OSN ho vyhlásila v roku 2018, aby vyzdvihla úlohu vzdelania pri budovaní udržateľnej a odolnej spoločnosti. Pandémia priniesla vzdelávaniu nové výzvy.

Žiačka sediaca za notebookom. Koncept online výučby. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok: iStockphoto.com

UNESCO, organizácia OSN pre vzdelávanie a kultúru, informuje na svojom portáli, že tretí Medzinárodný deň vzdelávania oslávi v pondelok 25. januára 2021. Jeho hlavnou témou bude Obnova a oživenie vzdelávania pre generáciu COVID-19.

Pandémia pripravila tvrdú skúšku odolnosti celému ľudstvu, vzdelávaniu špeciálne. V prvej časti minulého roku väčšina pedagógov, žiakov a študentov na Slovensku prvýkrát zápasila s jeho dištančnou formou. Mnohé školy ani domácnosti na ňu neboli technicky vybavené, a tak niektoré deti zo sociálne slabších rodín v prvej fáze zatvorenia krajiny z vzdelávacieho systému „vypadli”. Viacerí učitelia však hľadali spôsoby, ako im učivo sprostredkovať. Jedni roznášali pracovné listy do poštových schránok, iní navštevovali rómske deti v osadách a vzdelávali ich, ako sa dalo.

Už v prvej vlne pandémie sa potvrdila myšlienka Maxa Frischa, švajčiarskeho dramatika a románopisca: „Ak človek z krízy odstráni príchuť katastrofy, je to vlastne produktívny stav.“

Dobré nápady

Nápady súvisiace so vzdelávaním v novej situácii ponúkali pedagógovia, rodičia či televízia. RTVS pomocou metodických usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR (MŠVVaŠ SR) vytvorila reláciu Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy, ktorú najprv vysielala len pre 1. stupeň základných škôl, potom aj pre ich 2. stupeň. Obohatená o spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici táto televízna relácia pokračuje aj v súčasnosti.

Čo sa týka vzdelávania, v médiách každý týždeň dominuje téma o potenciálnom návrate žiakov a študentov do škôl. Popri nej však zanikajú mnohé zaujímavé projekty MŠVVaŠ SR a inštitúcií, ktoré pod ministerstvo spadajú, a sú v súčasnej kríze nápomocné. Napríklad Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prišiel s dvomi novými podcastovými kanálmi, ktoré prinášajú aj rady, ako zvládnuť dištančné vzdelávanie. Podcast Nahlas o deťoch je prevažne adresovaný rodičom, podcast Odborne na slovíčko je určený odborným a pedagogickým zamestnancom na školách a v poradniach naprieč celým systémom výchovného poradenstva a prevencie.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami, expertmi, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ vytvorili portál Učíme na diaľku. Je nástrojom oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

Žiačka komunikuje s učiteľom online cez videokonferenciu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo školám už v minulom roku sumu 6 miliónov eur na investovanie do digitálnych technológií. Začiatkom januára tohto roku vyčlenilo ďalších 6 miliónov eur z vlastných rezerv. Polovica z nich je určená na digitalizáciu, a to v prvom rade pre prvý stupeň základných škôl. Viac o tejto téme sa dočítate tu.

Myslime na návrat

Psychológovia aj pedagógovia upozorňujú na to, že dištančné vzdelávanie nie je rovnocennou náhradou klasického vzdelávania. PhDr. Bronislava Kundrátová z VÚPaP v Novinách JOJ hovorila o tom, že lockdown deťom aj rodičom výrazne narúša bežnú štruktúru dňa, ktorá dáva životu pocit istoty. Navyše v priebehu klasického vyučovania musia žiaci reagovať, učia sa kritickému mysleniu a argumentácii. Školu však potrebujú aj z dôvodu vytvárania sociálnych kontaktov.

Keďže deti teraz trávia ešte viac času v online priestore, ministerstvo školstva chce po návrate detí do škôl podporiť aj ich návrat ku knihám. Na tento účel vyhradilo školským knižniciam 400 tisíc eur.

MŠVVaŠ SR myslí aj na pedagógov, ktorých sa usiluje odbremeniť od množstva byrokracie. Napríklad šesť tlačív na školu v prírode nahradí iba jedno a školám sa odstráni vedenie nadbytočnej dokumentácie. Ide o prvú fázu znižovania byrokracie na školách cez úpravy vyhlášok. Druhú fázu budú tvoriť zmeny v zákonoch. Viac na túto tému ako aj o ďalších projektoch MŠVVaŠ SR sa dočítate na webových stránkach ministerstva.

Ekosystém digitálneho vzdelávania

Na situáciu vo vzdelávaní spôsobenú pandémiou nového koronavírusu Európska komisia (EK) zareagovala vytvorením Akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027), ktorý načrtáva víziu EK pre vysokokvalitné, inkluzívne a prístupné digitálne vzdelávanie v Európe. Tento plán má dva základné ciele.

Učiteľka základnej školy pomáha žiačke s učením v triede. Obe majú rúška kvôli koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Prvým je podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania, čo znamená podporu digitálneho vybavenia škôl, vzdelania pedagógov v tomto smere či vznik vysoko kvalitného vzdelávacieho obsahu pre digitálnu výučbu, ale aj užívateľsky prívetivé nástroje a bezpečné platformy, ktoré rešpektujú súkromie a etické štandardy.

Druhým cieľom je zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií digitálnej transformácie už od raného detstva, EÚ chce totiž výchovu smerovať k digitálnej gramotnosti. Súčasťou tejto výchovy má byť aj boj proti dezinformáciám a výučba technológií náročných na dáta, ktoré produkujú viac digitálnych špecialistov vrátane žien.

Právo na vzdelanie má každý, prístup k nemu nie

UNICEF pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania upozorňuje na to, že právo na vzdelanie je jedno zo základných ľudských práv a je ukotvené vo viacerých medzinárodných dohovoroch ( aj v Ústave SR – pozn. red.). Napriek tomu v súčasnosti na svete nechodí do školy 258 miliónov detí a mladých ľudí. 617 miliónov detí a dospievajúcich nevie čítať a neovláda základy matematiky. V subsaharskej Afrike dokončí strednú školu len takmer 40 percent dievčat a odhadom 4 milióny detí a mladých utečencov nemá žiaden prístup k vzdelaniu.

V rámci Medzinárodného dňa vzdelávania UNESCO v spolupráci so sídlom OSN pre vzdelávanie (UNHQ) a Centrom pre interdisciplinárne štúdie (CRI) pozývajú na Festival vzdelávajúcej sa planéty, ktorý sa uskutoční online v pondelok 25. januára 2021. Program festivalu, ktorý začína o 14.00 hod. a bude dostupný v anglickom aj vo francúzskom jazyku, si môžete prečítať tu. Zaregistrovať sa môžete tu. A pozrieť si ho môžete tu.

Dúfajme, že čoskoro sa znovu otvoria brány škôl a študentov od pedagógov nebude deliť obrazovka počítača. No vážme si, že žijeme v spoločnosti, kde ho veľká časť má.

Zdroje: UNESCO, MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, VÚDPaP, European Union

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky