Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príďte na 14. medzinárodnú konferenciu: Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

VEDA NA DOSAH

Zaujímate sa o súčasné trendy v knihovníctve? Chcete vedieť viac o tom, ako kreatívne pracovať s knihou na vyučovacích hodinách, či aká je správna stratégia rozvoja čitateľských zručností? Tak neváhajte a prihláste sa na 14. medzinárodnú konferenciu: Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Konferencia sa uskutoční 24. septembra 2020 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Podmienkou účasti je online vyplnenie záväznej prihlášky.

Program

09.30 – 10.00 Prezentácia
10.00 – 10.20 Otvorenie medzinárodnej konferencie
10.20 – 11.00 Analýza stavu školských knižníc za rok 2019 a projekty na podporu čítania (Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava)
11.00 – 11.20 Čtou nebo nečtou a kdo za to může? Čtenářství českých dětí z pohledů celostátních průzkumů dětské a dospělé populace (Vít Richter, Národní knihovna České republiky, Praha, Česká republika)
11.20 – 11.40 Aktivizující přístupy v rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti žáků (Pavlína Mazáčová, Katedra informačních studií a knihovníctvi, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
11.40 – 12.00 Cez čitateľské aktivity v školskej knižnici ľahšie k maturite (Marcela Šimíčková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín)
12.00 – 12.30 Slávnostné ocenenie víťazov celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019
12.30 – 13.20 Obedňajšia prestávka
13.20 – 13.40 Den mateřského jazyka v málotřídní škole (Lenka Vernerová, Základní škola a Mateřská škola, Krušovice, Česká republika)
13.40 – 14.00 Školské knižnice a projekty na podporu čítania v Pridružených školách UNESCO v Slovenskej republike (Natália Fillová, Univerzitná knižnica v Bratislave)
14.00 – 14.20 Stratégia rozvoja čitateľských zručností (Jana Budzáková, Spojená škola, Lendak)
14.20 – 14.40 Kreatívna práca s knihou na strednej škole (Viera Marczibányiová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta)
14.40 – 15.00 Diskusia a ukončenie medzinárodnej konferencie

Podujatie organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj: Slovenská pedagogická knižnica

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky