Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pracovné miesta a stáže poskytne aj Európsky zbor solidarity

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok: cloud tagov

Európska únia je založená na solidarite: solidarite medzi jej občanmi, solidarite medzi jej členskými štátmi a solidarite v rámci jej činností v Únii i mimo nej. Solidarita je spoločnou hodnotou, ktorú celá európska spoločnosť vníma veľmi intenzívne.

Kde to začalo

Predseda Európskej komisie  Jean-Claude Juncker už  vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 oznámil zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zúčastniť sa na širokom spektre činností v oblasti solidarity v celej EÚ.
Cieľom európskeho zboru solidarity je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do širokej škály solidárnych činností, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v rámci EÚ. Účasť mladých ľudí bude prínosná nielen pre nich samotných, ale pomôže štátnym a miestnym orgánom, mimovládnym organizáciám a podnikom v ich úsilí zvládnuť rôzne výzvy a krízy.

Od zriadenia Európskeho zboru solidarity 7. decembra 2016 doň vstúpilo viac než 32 000 mladých ľudí. Hľadanie umiestnení pre účastníkov v organizáciách na základe ich záujmu a zručností sa začalo v marci 2017. Odvtedy bolo kontaktovaných približne 11 500 účastníkov a akceptovaných 460 miest. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roka 2020 do Európskeho zboru solidarity zapojilo 100 000 mladých ľudí.

mládež
Realizácia myšlienky

Pol roka po tom, ako Európska komisia iniciovala Európsky zbor solidarity, a v nadväznosti na umiestňovanie uchádzačov na dobrovoľnícke stáže na základe ich záujmu a zručností, ktoré sa začalo v marci 2017, sa dnes začínajú otvárať tisíce pracovných miest a stáží.

Na tento účel Európska komisia podporuje dva projekty pod taktovkou talianskych a francúzskych verejných služieb zamestnanosti, ktoré ponúknu zamestnanie alebo stáž spojené s myšlienkou solidarity v inej krajine EÚ až 6 000 mladým ľuďom.

Dva projekty, ktoré vedie francúzska verejná služba zamestnanosti (Pôle emploi) a talianska národná agentúra pre aktívne politiky trhu práce (ANPAL), prepájajú verejné služby zamestnanosti a organizácie z rôznych členských štátov EÚ, akými sú napríklad organizácie zamestnávateľov a inštitúcie odbornej prípravy, aby poskytli ponuky zamestnania alebo stáže v oblasti solidarity mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov. V rámci projektov sa oslovia zamestnávatelia, aby sa zabezpečilo vhodné umiestňovanie uchádzačov na základe ich záujmu a zručností a aby sa účastníkom poskytla finančná a iná podpora, akou je napríklad odborná príprava. Projekty sú financované vďaka vyše 14 miliónom eur z programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.Oba projekty budú prebiehať až do marca 2019. Cieľom je poskytnúť 100 000 miest do konca roku 2020.

Do akého druhu činností budú členovia európskeho zboru solidarity zapojení?

Činnosti môžu byť spojené so službami všeobecného záujmu a zahŕňať aj oblasti, ako sú:

  • občianstvo a demokratická účasť,
  • ochrana životného prostredia a prírody,
  • zdravie a kvalita života,
  • vzdelávanie a odborná príprava,
  • zamestnanie a podnikanie,
  • tvorivosť a kultúra,
  • telesná výchova/šport,
  • sociálna pomoc a sociálne zabezpečenie,
  • prijímanie a integrácia utečencov a migrantov,
  • predchádzanie katastrofám a obnova.

Členom európskeho zboru solidarity môžu byť ponúknuté miesta v širokej škále činností v rámci EÚ. Umiestnení môžu byť do ktoréhokoľvek z 28 členských štátov EÚ a v závislosti od toho, z ktorého programu EÚ sa poskytujú finančné prostriedky, môžu do úvahy prichádzať aj iné krajiny (napríklad Island, Nórsko, Turecko, Lichtenštajnsko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko).

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

Ďalšie informácie

Pracovné miesta a stáže v rámci Európskeho zboru solidarity: ako to funguje a ako sa zapojiť

Európsky zbor solidarity – ďalší krok vpred

Prehľad pre organizácie

Otázky a odpovede týkajúce sa európskeho zboru solidarity

Európsky zbor solidarity – ďalší krok vpred: Otázky a odpovede

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky