Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov finále vedomostnej súťaže Mladý Európan a Mladý digitálny Európan 2019

Marta Bartošovičová

Otvorenie celoštátneho kola súťaže Mladý Európan 2019 v priestoroch UPJŠ v Košiciach

V Košiciach sa dňa 13. júna 2019 uskutočnilo finále 14. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan a Mladý digitálny Európan. Súťaž je určená študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s regionálnymi informačnými centrami Europe Direct. Záštitu nad súťažou v tomto roku prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky.

Júnovému finále predchádzali regionálne kolá súťaže Mladý Európan 2019, ktoré sa konali v marci a apríli na celom Slovensku. Prvé kolo pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii a v druhom kole súťažiaci preukázali svoje jazykové zručnosti. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpili tri najlepšie družstvá, kde ich čakali vedomostné otázky doplnené obrázkami.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko k priebehu súťaže, okrem iného, povedal: „Veľmi ma teší, že na Slovensku existuje súťaž Mladý Európan, pretože je svojim spôsobom unikátna. Za 15 rokov členstva Slovenska v EÚ je to už 14. ročník, čo je dôkazom, že aj medzi mladými ľuďmi je veľká skupina tých, ktorí majú záujem o informácie o EÚ v tom najširšom zmysle a nie len o tie základné, a snažia sa o Únii vedieť čo najviac – a na to nie sme príliš zvyknutí.“ Dodal, že má radosť z toho, že súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a panovala medzi nimi výborná atmosféra. 

Do celoštátneho finále súťaže Mladý Európan postúpilo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl. Svoje sily si zmerali vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o Európskej únii, či významných osobností EÚ a jej členských krajín.  

Doc. L. Miko, PhD. a víťazné družstvo zo Súkromného gymnázia v Bardejove v zložení: J. Boruv, B. Terjéková a M. Ladomerský

Doc. L. Miko, PhD. a víťazné družstvo zo Súkromného gymnázia v Bardejove v zložení: J. Boruv, B. Terjéková a M. Ladomerský

Výsledky celoštátneho finále družstiev v súťaži Mladý Európan 2019:

1. miesto: Súkromné gymnázium, Bardejov (321 bodov)  

2. miesto: Gymnázium Párovská, Nitra (304 bodov)

3. miesto: Gymnázium Grösslingová, Bratislava (300 bodov) 

Súťaž Mladý digitálny Európan (MDE) už po 4. krát organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Záštitu nad súťažou MDE 2019 prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová. Táto súťaž bola realizovaná formou školského online testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. 

Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan sa uskutočnilo 15. mája 2019. Online testovania sa zúčastnilo 1 259 žiakov zo 104 stredných škôl. Vo finále súťažilo 16 účastníkov.

Výsledky celoštátneho kola súťaže Mladý digitálny Európan 2019:

1. miesto: Ján Cipár z Gymnázia Jána Hollého, Trnava (27 bodov) a Barbora Hrdličková z Gymnázia Angely Merici, Trnava (27 bodov)

2. miesto: Denis Hofer z Gymnázia v Žiline (25 bodov), Šimon Podešva z Gymnázia Angely Merici, Trnava (25 bodov) a Matej Vadovič – Gymnázium Jána Hollého, Trnava (25 bodov)

3. miesto: Barbora Horehájová – Gymnázium, Žilina (24 bodov) a Radana Monišová – Obchodná akadémia, Trnava (24 bodov). 

Víťazi oboch súťaží získali študijno-informačnú návštevu inštitúcií Európskej únie v Bruseli, ďalší tablety a iné zaujímavé ceny, ktoré im odovzdal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan-2019/

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/finale-vedomostnej-sutaze-mlady-europan-2019/

Zdroj foto: https://sgbj.edupage.org/album/#photos:album:157

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky