Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dejiny Prešova v novej monografii

VEDA NA DOSAH

Dejiny Prešova I.

Mesto Prešov má po päťdesiatich rokoch novú monografiu svojich dejín. Rozsiahle dielo Dejiny Prešova I. na 590 stranách detailne, krok po kroku mapuje prešovskú históriu od praveku po rok 1790. Na vzniku monografie sa podieľal renomovaný autorský kolektív (sedem autorov) pod vedením prof. Petra Kónyu, rektora Prešovskej univerzity.

„Dejinami Prešova sa zaoberám takmer 30 rokov, v podstate už od svojich vysokoškolských štúdií. Je to dosiahnutie istej méty vo svojom odbore ako historika a takisto sa z nej teším aj ako Prešovčan, ktorému záleží na tom, aby mali Prešovčania detailné informácie, ale aj vedomosti z dejín svojho mesta ktoré verím, že budú mať ešte viac radi ako majú,“ zneli slová rektora na slávnostnom predstavení publikácie. Ako doplnil, daná publikácia je nadčasovým dielom, ktoré si vyžaduje seriózny prístup spojený s mravčou prácou s historickými materiálmi v archívoch.

V publikácii autori podrobne analyzujú prírodnú štruktúru okolitej krajiny – od geografie, cez klimatické pomery, vodstvo, pôdu po živočíšnu ríšu. V ďalších piatich kapitolách sa postupne venujú histórii Prešova od prvého osídlenia jeho územia v praveku, keď podrobne spracúvajú dejiny archeologického výskumu regiónu, táboriská lovcov a zberačov, historické etniká v regióne až po osídlenie územia na prelome stredoveku a podrobné zmapovanie života v Prešove v 16., 17. a 18. storočí. „Za koniec prvého dielu sme zvolili rok 1790, ktorý je tradičným koncom raného novoveku v uhorských podmienkach, kam patril aj Prešov počas svojej stáročnej histórie. Je koncom obdobia osvietenského absolutizmu, teda uzatvára jednu významnú epochu v dejinách celej habsburskej monarchie,“ vysvetlil rektor Kónya.

Publikáciu Dejiny Prešova I. bude môcť získať aj verejnosť, bude dostupná v Mestskom informačnom centre v Prešove.  

************************************************

Zostavovateľ publikácie : prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.

Autori publikácie:

doc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, CSc.,
doc. PaedDr. Patrik DERFIŇÁK, PhD.,
Mgr. Marcela DOMENOVÁ, PhD.,
Mgr. Peter HIMIČ, PhD.,
prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.,
prof. RNDr. Eva MICHAELI, PhD.,
PhDr. Božena TOMÁŠOVÁ.

Recenzenti:

prof. PhDr. Jozef BAĎURÍK, CSc.,
prof. PhDr. Marie MAREČKOVÁ, DrSc.,
prof. RNDr. René MATLOVIČ,
PhD., PhDr. Elena MIROŠŠAYOVÁ, CSc.,
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.

Jazyková úprava: Mgr. Lucia ŠTEFLOVÁ, PhD., Mgr. Veronika DRÁBOVÁ

 

Informácie a foto poskytla: Anna Polačková, hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky