Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prečo je v EÚ aktuálnou témou Európsky rok kultúrneho dedičstva?

VEDA NA DOSAH

logo Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí a prispieva k súdržnejšej spoločnosti. Podporuje rast a vytvára pracovné miesta v mestách a regiónoch a je kľúčové pre vzťahy Európy so zvyškom sveta. Pre Európu predstavuje obrovský potenciál, ktorý sa však musí lepšie využívať – a tento rok nám v tom môže pomôcť.

Obálka brožúrkyEurópsky rok bude zameraný na deti a mladých ľudí, ktorí sa stanú strážcami nášho dedičstva pre budúce generácie. Dôraz sa kladie práve na výchovnú hodnotu kultúrneho dedičstva a jeho prínos k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

V rámci Európskeho roka sa budú podporovať inteligentné spôsoby, ako udržiavať, riadiť a opätovne využiť európske dedičstvo.

 

Prečo Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018?

  • Európa so 453 zapísanými lokalitami UNESCO predstavuje skoro polovicu Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
  • Európska únia s 89 zápismi predstavuje štvrtinu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
  • Rada Európy certifikovala 31 kultúrnych trás, ktoré vedú cez 50 krajín v Európe a mimo nej.
  • V časopise The Art Newspaper sa uvádza, že šesť z desiatich najnavštevovanejších múzeí na svete za rok 2016 sa nachádza v Európe. Celkovo bránami týchto šiestich populárnych múzeí prešlo v roku 2016 viac ako 35 miliónov návštevníkov.
  • Viac ako 3 700 európskych kultúrnych inštitúcií sprístupnilo viac ako 54 miliónov položiek zo svojich zbierok prostredníctvom platformy Europeana – digitálnej platformy Európy pre kultúrne dedičstvo.
  • Sústava 27 000 chránených území Natura 2000 predstavuje 18 % pevninského územia EÚ a skoro 6 % jej morského územia. (Zdroje: UNESCO 2016; Rada Európy, 2017; Európska komisia, 2017; The Art Newspaper, 2016.)


Čo bude po tomto roku?

Aby sme sa uistili, že naše úsilie pretrvá aj po roku 2018, Komisia bude v spolupráci s Radou Európy, organizáciou UNESCO a ďalšími partnermi uskutočňovať dlhodobé projekty zamerané na 10 tém (10 európskych iniciatív). Patria medzi ne činnosti so školami, výskum zameraný na inovatívne riešenia na opätovné využívanie historických budov či boj proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty. Cieľom je pomôcť odštartovať skutočnú zmenu spôsobu, akým využívame, chránime a podporujeme kultúrne dedičstvo, a zabezpečiť, aby tento Európsky rok mal pre občanov dlhodobý prínos.

Týchto 10 európskych iniciatív zodpovedá štyrom zásadám, ktoré určujú, čo európske kultúrne bohatstvo reprezentuje: angažovanosť, udržateľnosť, ochrana a inovácia.

Viac v EÚ Bookshop: Aktuálna téma. Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. Súčasť série Európskej komisie Aktuálna téma

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP V aT pri CVTI SR

Zdroj: Aktuálna téma. Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. Súčasť série Európskej komisie Aktuálna téma

 

Vedecký kaleidoskop

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky