Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt WooAcademy ponúka kurzy a workshopy z on-line marketingu

VEDA NA DOSAH

WooAcademy

WooAcademy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka kurzy a workshopy z on-line marketingu, podnikania a predajných zručností pre jednotlivcov, skupiny a firmy. Kurzy ponúkajú plnohodnotné vzdelanie v tejto oblasti, ktoré by pomohli zvýšiť kvalifikáciu pre prácu aj podnikanie.

Tento projekt patrí medzi frekventantov 3. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava. Viac o ňom porozprával Milan Fraňo, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Popíšte, čo rieši váš projekt.

M. FRAŇO: WooAcedemy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje kurzy a workshopy pre firmy, skupiny a jednotlivcov. Našim poslaním je odovzdať praktické vedomosti získané rokmi skúseností v on-line marketingu, podnikaní a predaji a pomôcť tak zmeniť život ľudí a nakopnúť ich kariéru a podnikanie. Absolvent si z našich kurzov neodnáša kus papiera (nerozdávame certifikáty za účasť), ale praktické vedomosti, ktoré môže aplikovať okamžite v práci, podnikaní aj osobnom živote.

S. C.: Ako tento nápad vznikol?

M. FRAŇO: Sami sme pred rokmi menili kariéru, z vedeckej sféry sme prešli do sveta on-line marketingu a podnikania. Absolvovali sme rôzne kurzy, konferencie a certifikácie. Neskôr sme stáli na konferenciách a kurzoch ako prednášajúci a zistili, čo na trhu chýba a čo absolventi očakávajú. Názov vznikol z anglického slova woo a academy. Táto myšlienka bola v našich hlavách už viac ako 2 roky a v apríli 2018 sa pod touto značkou uskutočnil prvý kurz (Základy SEO).

S. C.: Aké sú očakávané ciele vášho projektu?

M. FRAŇO: Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vysoko kvalitné vzdelanie pre absolventov WooAcademy, ktoré im pomôže zvýšiť svoju kvalifikáciu na trhu práce a naštartovať ich kariéru a podnikanie. Tento cieľ chceme zabezpečiť pomocou prezenčných kurzov a školení organizovaných v najväčších mestách Slovenska a pomocou on-line vzdelávacej platformy.

S. C.: Kto všetko zastrešuje projekt a akú má úlohu?

M. FRAŇO: WooAcademy založila Michaela Gallee a Milan Fraňo. Sami pôsobíme ako lektori a zastrešujeme chod firmy. WooAcademy spolupracuje s top odborníkmi z on-line marketingu na Slovensku, ktorí patria aj medzi lektorov WooAcademy.

S. C.: V akom štádiu sa momentálne nachádzate? Čo treba ešte zrealizovať?

M. FRAŇO: Máme za sebou 2. semester (v apríli to bude 1 rok pod značkou WooAcademy) a 26 prezenčných kurzov, na ktorých prednášalo 13 lektorov a zúčastnilo sa viac ako 300 absolventov. Plánov je ešte veľa a máme ich časovo aj personálne rozdelené a postupne o nich budeme informovať, stačí sledovať našu webovú stránku a sociálne siete.

S. C.: Aké výsledky má projekt priniesť a kedy sa tak má stať?

M. FRAŇO: Naplnenie všetkých cieľov je plánované v horizonte 3 rokov. Konkrétne kroky neprezradíme, no máme v pláne najmä zvýšiť digitálnu gramotnosť Slovákov a pomôcť pri zvyšovaní kvalifikácie na trhu práce a v podpore podnikania. V tomto spolupracujeme aj s neziskovou organizáciou Digitálne Zručnosti, n. o. a odborníkmi, ktorí majú rovnaké zmýšľanie a ciele.

S. C.: Čo očakávate od účasti v programe Playpark?

M. FRAŇO: Do programu Playpark sme sa dostali vďaka informáciám od InQb (tu sa aj uskutočňuje Playpark)  a okrem získania nových znalostí sme veľmi radi, že spoznávame nových ľudí a firmy z radov mentorov aj poslucháčov.

Viac informácií o projekte

*********************************************

Program Playpark Bratislava a jeho 3. tréningová perióda: november 2018 – apríl 2019 ponúka svojim účastníkom jedinečnú možnosť získať miesto v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) na 6 mesiacov, ďalej účasť na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v siedmich krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke, ale aj mentoring a mnohé iné. Vybraní účastníci získajú miesto pre zvyšovanie svojich zručností v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Program Playpark je určený študentom stredných a vysokých škôl, absolventom vysokých škôl, budúcim podnikateľom a iným nepodnikateľom s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching Finals“ vo Viedni na jar 2019!

Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

 

Rozhovor a foto poskytol: Milan Fraňo, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky