Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt eFFy vás naučí hospodáriť s peniazmi

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /peniaze/

Študentský projekt eFFy sa zaoberá zvyšovaním finančnej gramotnosti mladých ľudí. Produkt pomocou gemifikácie učí hospodárenie s peniazmi, zlepšuje uvedomenie si hodnoty peňazí a odstraňuje strach z používania informačných technológií vo finančnom svete. Tento šikovný nápad Petra Imricha postúpil do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE v rámci 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ a pri tejto príležitosti sme Petra Imricha oslovili a požiadali o rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako vznikla myšlienka pustiť sa do takéhoto projektu?

P. IMRICH: Téma finančnej gramotnosti, je už istý čas stále aktuálna a stále si myslíme, že nie je dostatočne riešená. Nakoľko aj my vnímame nedostatočnú finančnú gramotnosť v spoločnosti, rozhodli sme sa realizovať projekt eFFy, ktorým chceme pozdvihnúť vedomosti z oblasti finančného sveta. Keďže už pri našich rovesníkoch vidíme nedostatky v danej oblasti, rozhodli sme sa začať už pri našich najmenších.

S. C.: Čo má váš projekt riešiť?

P. IMRICH: Projektom eFFy chceme zlepšiť finančnú gramotnosť mladých ľudí a používaním našej aplikácie zároveň zvýšiť efektívne využívanie technológií vo finančnom svete.

S. C.: Vysvetlite prosím, ako má princíp fungovať.

P. IMRICH: Idea je, aby pomocou gemifikácie a malých výziev aplikácia vzdelávala deti a mladých vo finančnej gramotnosti. Aplikácia bude mať rôzne funkcie, ktoré sa budú podobať na reálne finančné produkty, a tým budú simulovať reálne finančné operácie.

S. C.: Pre koho je vaše riešenie určené, resp. čomu má pomôcť?

P. IMRICH: Naše riešenie je určené pre žiakov základných a stredných škôl a študentov univerzít a ľudí, ktorí si chcú zlepšiť vedomosti z finančnej sféry. Myšlienka je, aby sa aplikácia eFFy vyvíjala s užívateľom.

S. C.: Na čom treba v rámci vášho projektu ďalej pracovať? Čo treba dotiahnuť?

P. IMRICH: Keďže sme ešte len na začiatku našej cesty, potrebujeme zdokonaliť náš marketingový plán a pracovať na technologickom riešením projektu eFFy.

S. C.: Čo bolo na vašom projekte najťažšie? Čo naopak išlo hladko?

P. IMRICH: Na základe toho, že sme vedeli, čo chceme dosiahnuť, najľahšie bolo zostavenie business case-u. Všetko ostatné vyžadovalo sústredenie a veľa hodín brain stormingu a práce.

S. C.: Čo očakávate od pobytu v Startup centre TUKE?

P. IMRICH: Od Startup centra očakávame expertnú a mentorskú podporu napríklad v právnej oblasti. Tiež podporu pri vyhľadávaní potenciálnych investorov a partnerov.

************************************************

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB. Dňa 7. novembra 2017 sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Do finále postúpilo 12 inovatívnych projektov z 25 prihlásených.

O postupujúcich start-upoch do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inovácie a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a. s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI SR, Odbor transferu technológií), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky