Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pri vzdelávaní a výskume v oblasti obchodu využívajú najnovšie technológie

VEDA NA DOSAH

novootvorené Laboratórium

Ozajstný predajný priestor a skutočné nákupné rozhodovanie sľubuje projekt Laboratórium spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Slávnostne ho otvorili 16. októbra 2018, pričom ide o simulovaný predajný priestor na podrobné skúmanie nákupného procesu, rozhodovania kupujúceho a trénovanie praktického retailingového merchandisingu.

Tvorcovia tohto štvorročného projektu sledujú cieľ posunúť vzdelávanie a výskum na Slovensku v oblasti obchodu, marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím najnovších technológií ďalej. Laboratórium má prednostne slúžiť ako výučbové pracovisko pre študentov, ktorí si budú môcť sami na sebe otestovať vplyv marketingu i neuromarketingu na zákazníka, povedala dekanka FEM prof. Elena Horská. V druhej etape chce fakulta rozšíriť spoluprácu s praxou a komerčnou sférou a podľa slov dekanky už v súčasnosti získali niekoľko významných národných projektov.

Originálny a neprevzatý koncept zrealizovala skupina odborníkov a nadšencov pre inovatívne výskumné riešenia v oblasti obchodu pod metodickým vedením Ing. Jakuba Berčíka, PhD. s podporou Katedry marketingu a obchodu, vedenia FEM a SPU v Nitre, ako aj partnerov a sponzorov. 

Autor konceptu Jakub Berčík konštatoval, že moderný trend je skúmať spotrebiteľa zo psychologického hľadiska. „Ekonomické štúdie preukazujúce, že nákupné rozhodovanie je prevažne emocionálny proces, ktorý je až neskôr racionálne zdôvodnený, nebudú riešením pre všetky problémy v ekonómii. Avšak v niektorých prípadoch môžu identifikovať prelomové zistenia predtým, ako sa vynaložia značné náklady,“ povedal Jakub Berčík. Na slovenských univerzitách je oblasť neuromarketingu skôr na úrovni teoretických poznatkov, samostatný výskum je zriedkavý. Súvisí to s finančnou náročnosťou softvérov, citlivá je aj otázka etických princípov pri výskume.

Slávnostné otvorenie Laboratória

Novootvorené laboratórium pozostáva z hlavnej a kontrolnej miestnosti. Hlavná miestnosť slúži na realizovanie výskumov v oblasti marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím biometrických a neurozobrazovacích prístrojov (obdobných, ako sa používajú v lekárstve na diagnostiku). Pozostáva zo štyroch častí – simulovaného predajného priestoru na podrobné skúmanie nákupného procesu a rozhodovanie človeka pri výbere produktov, multifunkčného senzorického stola s implicitným získavaním spätnej väzby pre skúmanie vnímania výrobkov, obalov, dizajnu či použitých materiálov, aromatizačného boxu pre skúmanie vplyvu vôní na vnímanie a preferencie človeka a napokon univerzálnej časti pre výskum reklám, webov aon-line aplikácií. Na rozdiel od iných pracovísk laboratórium umožňuje presné riadenie faktorov prostredia (nákupnej atmosféry) a aromatizácie, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovanie človeka, a teda umožňuje úplne nový koncept výskumných prístupov k zadaným témam z praxe.

 

Informácie a foto poskytla: PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa a vedúca redaktorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky