Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme výsledky súťaže Európska cena za podporu podnikania 2018

VEDA NA DOSAH

jeden z reprezentujúcich slovenských projektov

Dva slovenské projekty úspešne reprezentovali svoju krajinu na súťaži Európska cena za podporu podnikania, ktorej vyhodnotenie sa konalo v kongresovej hale HELMUT-LIST-HALLE v Grazi počas trojdňovej konferencie SME Assembly (v dňoch 19. – 21. novembra 2018). Súťaž organizuje Európska komisia, na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency.

Slovenská komisia zložená z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a SBA vybrala do európskeho kola dva národné projekty:

  1. Zelený bicykel – Kategória: Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
  2. Centrum lepšej regulácie – Kategória Podpora podnikateľského prostredia.

Koncom  septembra 2018 zasadala komisia, ktorá hodnotila 303 národných projektov z 32 zúčastnených krajín. Na základe hlasovania bolo vybratých 19 projektov zo šiestych kategórií. Porota udelila 5 cien za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty iniciatíve na podporu podnikania v Európe, ktorú považovala za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

„Je veľkým úspechom byt v trojke najlepších európskych ‚zelených‘ projektov. Zároveň gratulujeme víťaznému portugalskému projektu,“ s dojatím konštatovala zástupkyňa slovenského zeleného projektu Edita Bednárová pri preberaní certifikátov národných víťazov.

jeden z reprezentujúcich slovenských projektov

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

  • Podpora podnikateľského ducha: Oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami;
  • Investovanie do podnikateľských zručností: Oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností;
  • Podpora podnikateľského prostredia: Oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch;
  • Podpora internacionalizácie podnikania: Oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej;
  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: Oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania;
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: Oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Okrem toho porota udeľuje Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú považuje za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Ďalšie informácie:

https://www.flickr.com/photos/promoting-enterprise/albums/72157673739685397

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6EykQ-pQRtJ4AaO7Qw6AikLJnA9N2VVf

 

Informácie a foto poskytla: Oľga Némethová, Manažér podpory medzinárodnej spolupráce MSP

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky