L'Oréal-UNESCO v rámci projektu „Pre ženy vo vede“ oceňuje vedkyne aj na Slovensku

14. sep. 2017 • Iný

L'Oréal-UNESCO v rámci projektu „Pre ženy vo vede“ oceňuje vedkyne aj na Slovensku

Za posledných 18 rokov boli v rámci programu L'Oréal-UNESCO „Pre ženy vo vede" ocenené tisíce vedkýň a súčasťou ocenenia bola aj podporená a zviditeľnená výnimočná kvalita ich práce. Medzinárodný projekt L'Oréal-UNESCO „Pre ženy vo vede“ bol v roku 2016 slávnostne uvedený aj na Slovensku.

O projekte L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

Pôvodný program „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 na podporu žien – vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku rozbiehajúcej sa kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých krajín sveta a ocenil viac ako 2 500 žien zo 110 krajín.

L´Oréal a Slovensko

Spoločnosť L´Oréal v spolupráci s partnerom, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a odborným garantom pre Slovensko, Slovenskou akadémiou vied (SAV), hneď v prvom ročníku, s veľkým záujmom zo strany odbornej verejnosti, naštartovali úspešný projekt a zviditeľňujú výnimočnú kvalitu práce žien vo vede aj na Slovensku. Koncom roka 2016 vyhlásili prihlasovanie do súťaže „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ a slovenským vedkyniam prostredníctvom súťaže ponúkajú príležitosť k ďalšiemu vedeckému rozvoju. Ocenenie sa udeľuje v dvoch kategóriách, kde kritérium pre obe kategórie je ukončené doktorandské štúdium a prebiehajúci výskumný projekt na území Slovenska vo vybraných vedných odboroch. Vedný odbor, resp. vedecký výskum „súťažiach“ vedkýň sa zameriava na oblasti Vied o živej prírode (ako sú biológia, biochémia, biofyzika, genetika, fyziológia, neurovedy, biotechnológie, ekológia, atď.) a na oblasti Vied o neživej prírode (ako sú fyzika, chémia, matematika, inžinierske vedy, technológie, informačné vedy, vedy o Zemi a vesmíre, atď.). Ocenené vedkyne vo svojich kategóriách získajú ocenenie vo výške 5 000,00 eur, ktoré je určené pre ich ďalší výskum na Slovensku. Ocenenými kategóriami sú mladá vedkyňa do 35 rokov a vedkyňa v kategórii od 36 – 45 rokov. V prvom ročníku súťaže sa v oboch kategóriách spolu prihlásilo 58 vedkýň so svojimi projektmi.

Výherkyne prvého ročníka súťaže

Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 13. septembra 2017 v Bratislave. Počas slávnostného odovzdávania cien predstavili všetkých 11 vedkýň spolu so svojimi projektmi, ktoré sa do finále prebojovali v júni, kedy svoje projekty obhajovali pred porotou. Ocenenými vedkyňami prvého ročníka „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ na Slovensku sa stali:

  • v kategórií do 35 rokov: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
  • v kategórií 36 – 45 rokov: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Obe výherkyne postupujú so svojimi projektmi do celosvetového finále, ktoré sa uskutoční v Paríži a bojovať budú o finančnú cenu 100 000,00 eur pre podporu svojho projektu.

Ako povedala predsedníčka poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV: „Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.“

Zúčastnené finalistky prvého ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO „Pre ženy vo vede“ s Tomášom Hruškom, generálnym riaditeľom spoločnosti L'Oréal Slovensko

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. – víťazka v kategórii do 35 rokov

pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc. Projekt umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne k odstraňovaniu nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. – víťazka v kategórii do 35 rokov

Ing. Lenka Letavajová, PhD., ktorá prebrala ocenenie za svoju kamarátku, výherkyňu Ing. Zuzanu Barbierikovú, PhD., ktorá sa z pracovných dôvodov nemohla na vyhlásení výsledkov zúčastniť, sa vyjadrila, že „jej kamarátku motivovala zúčastniť sa na tejto súťaže prvotná myšlienka podpory mladých vedkýň. Je to špecifické a myslím si, že to brala ako výzvu.“ Na otázku, čo by nám na svoju kamarátku prezradila, sme sa dozvedeli, že „je veľmi múdra, šikovná a keď ma poprosila, či by som sa nezúčastnila na tomto odovzdávaní, ani na chvíľu som nepochybovala, že bude na vrchole, že to vyhrá.“

Mgr. Lucia Kučerová, PhD. – víťazka v kategórii od 36 – 45 rokov

pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Projekt sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Cieľom projektu je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom projektu bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD. – víťazka v kategórii od 36 – 45 rokov

Po slávnostnom odovzdávaní cien sme prítomnej výherkyni položili pár otázok.

Z. V. Č.: Ako vnímate získanie tohto ocenenia. Čo to pre Vás znamená?

L. KUČEROVÁ: Je to pre mňa veľká česť. Ide o prvý ročník a pri počte prihlásených projektov bola konkurencia skutočne obrovská. Sú to aj moje kolegyne a myslím si, že tie projekty boli skutočne výborné a cením si, že môj projekt zaujal porotu najviac.

Z. V. Č.: Môžete nám v krátkosti predstaviť, aký je hlavný cieľ Vášho projektu?

L. KUČEROVÁ: V rámci  cieľu svojho projektu som sa zamerala na to, čo naozaj trápi onkologických pacientov, resp. ich lekárov, a to je metastatická choroba. Je to vlastne štádium, kedy sa rakovina vymkne kontrole a dostane sa do celého organizmu, kde je potom ťažké dostať ju pod kontrolu a bojovať s ňou. Projekt bol teda zameraný na spoznanie tých vlastností a buniek, ktoré metastázujú a potenciálne by mal viesť aj k tomu, ako zabrániť, aby sa ďalej nedostávali do celého organizmu.

Z. V. Č.: Čo by ste odkázali mladým dievčatám, ktoré sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní? Prečo veda?

L. KUČEROVÁ: Hovorím to všade. Myslím si, že ide o pestrú profesiu, ktorá vyžaduje neustále sa učiť a aj neustále prináša veľa poznatkov a vecí. Taktiež ide o veľmi slobodnú profesiu, ktorá umožňuje veľa cestovať, pohybovať sa v najrôznejších krajinách sveta. Z viacerých pohľadov je v dnešnej dobe podľa mňa veľmi atraktívna.

Z. V. Č.: Ďakujeme za rozhovor a gratulujeme k získanému oceneniu.  

************************************************

O spoločnosti L'Oréal v číslach

Spoločnosť L'Oréal sa venuje kráse – kozmetickému priemyslu už viac ako 107 rokov. Unikátne portfólio 32 medzinárodných, vzájomne sa doplňujúcich značiek, z ktorých 20 si môžu kúpiť aj zákazníci na Slovensku. Celá skupina  vo svete zamestnáva 82 900 ľudí. Ako popredná svetová kozmetická spoločnosť je L'Oréal súčasťou všetkých distribučných sietí: masový trh, obchodné domy, lekárne a drogérie, kadernícke salóny a parfumérie. Vo výskume a na inováciách spoločnosti L'Oréal pracuje 3 870 ľudí približne 60-tich národností. V tridsiatich disciplínach sú viac ako polovica týchto zamestnancov lekári alebo inžinieri a firma má 497 patentov podaných v roku 2015. (Zdroj: L'Oréal Research and Innovation in key figures).

 

Spracovali: Mária Izakovičová a Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Pre ženy vo vede

Tlačové správy

Účasť na slávnostnom odovzdávaní ocenení

Foto: Pre ženy vo vede

Uverejnila: ZVČ

 

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
UI a algoritmy strojového učenia dokážu so 74 % presnosťou predvídať prípady schizofrénie.
Zistite viac