Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Biblia hovorí, že krv je život. Aké sú o nej vedecké fakty?

Denisa Koleničová

Udržuje stále vnútorné prostredie, telesnú teplotu, podieľa sa aj na obrane tela proti mikroorganizmom.

Koláž o krvi. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotokoláž, Zdroj foto: iStockphoto.com; Koláž: Michaela Mašánová

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka. Scientia, 2010. 336 s.
Eduard Kočárek: Biologie člověka 2. Scientia, 2010. 140 s.
Miloš Langmeier a kolektív: Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009. 320 s.

Celkový objem krvi v mužskom tele je:

Celkový objem krvi v ženskom tele je:

Ľudský život je ohrozený, keď človek stratí viac ako:

Tekutá zložka krvi sa nazýva:

Hodnota pH krvnej plazmy je:

Červené krvinky sú:

Hlavnou úlohou červených krviniek je

Životnosť červených krviniek je:

Biele krvinky:

Krvné doštičky:

Životnosť krvných doštičiek je:

Hemokoagulácia je:

Nádorové ochorenie bielych krviniek sa nazýva aj:

Hemolýza je:

Pacienti, ktorí trpia trombocytopéniou, majú problém:

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky