Košičania vymysleli online nástroj, ktorý stimuluje mozog


Košičania vymysleli online nástroj, ktorý stimuluje mozog

Na základe tradičného programu zameraného na počítanie spamäti chcú tvorcovia slovenského projektu MIND3X vytvoriť podporný simulačný a herný online nástroj pre zvýšenie mentálneho výkonu a efektivity. Cieľom je duševný rozvoj človeka.

Start-up MIND3X patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Ing. Michal Mikulaško približuje, že s nástupom digitálnych technológií a robotickej automatizácie sa vytvára nový životný priestor, v ktorom už žijeme, ale nastavenie nášho myslenia k tomu nie je prispôsobené.

„Kontinuálne si hľadáme cesty, ako všetko vo svojom živote zjednodušiť. Aký je však výsledok? Rýchle životné zmeny sa budú ešte zrýchľovať, ale pritom naša mentálna aktivita a inteligencia podľa svetových štatistík klesá. Pre spoločnosť, ako aj pre jednotlivca však bude podstatné to, ako svoj život prežívame a nie, kto to za nás urobí. Ak sa budeme spoliehať iba na to, že manuálnu prácu za nás preberú technológie, ukracujeme sa tak o našu hlavnú doménu, a to mentálnu aktivitu, ktorá je úzko prepojená s manuálnou činnosťou.“

Podľa odborníka je pre spoločnosť aj pre jednotlivca (hlavne deti) podstatné budovať si nové návyky spojené s organizáciou kontinuálnych zmien a životných výziev, pričom hlavnou doménou budúcnosti bude tréningové udržiavanie mentálnej aktivity v prepojení na simuláciu manuálnej činnosti využívajúc pritom didaktické nástroje. S organizáciou kontinuálnych zmien je vraj spojená aj digitálna a matematická kompetencia a ich rozvoj je spojený s celým životným cyklom človeka.

Koncept tohto projektu je zameraný na podporu ľudského myslenia, prepojený s rozvojom duševných schopností. „Digitálnou podporou hravého tréningu myslenia stimulujeme senzorické, motorické a kognitívne funkcie a procesy mozgu, čo má dopad na rozvoj neurónovej siete a rýchlosť prietokového spracovávania informácii tzv. mind processing speed.“ Cieľom je vytvoriť digitálny tréningový nástroj a analytický systém ako pre vzdelávacie inštitúcie, tak aj pre oblasť plánovania ľudských zdrojov.

Didaktické pomôcky, ktoré sú overené časom

„Základ navrhovania simulačných aplikácií tvoria procesy spojené s používaním historických matematických didaktických pomôcok, ktoré sa používali na vzdelávanie a sú overené časom. Za dnešnými digitálnymi technológiami stoja práve tieto pomôcky. Mentálna schopnosť, ako rýchlosť počtového výkonu a predstavivosť, sú zodpovedné za ich dnešnú podobu. Matematika ako taká je základným elementom pre každú oblasť a má aj nezastupiteľnú úlohu v živote človeka a spoločnosti. Aritmetika je disciplína matematiky, ktorá sa zaoberá opisovaním vlastností základných matematických operácií s číslami,“ poznamenáva Ing. Michal Mikulaško.

V súčasnosti už majú realizátori projektu vyvinutú beta verziu simulačnej aplikácie, tzv. aritmetický trenažér, ktorá sa používa pri tréningu žiakov na vybraných MŠ a ZŠ v Košiciach. Aplikácia sa využíva v tréningovom procese zameranom na budovanie matematickej a digitálnej kompetencie, ktorý realizuje Akadémia mentálnych algoritmov. Nasleduje etapa vývoja CRM a e-learningu v prepojení na atraktívnu herno-edukačnú aplikáciu pre zvýšenie motivácie a uplatnenie nadobudnutých zručností hráčov z tréningového procesu. S tým je spojené aj definovanie štatistického modelu vyhodnocovania výsledkov a automatizácia procesov. Ďalšia etapa bude zameraná na súťažnú platformu mentálnej atletiky pre budovanie komunity a zapojenie sa jej členov do súťaží.

Ilustračné foto: Pixabay/ElisaRiva

Záverečná etapa je podľa Ing. Michala Mikulaška vývoj analytického systému, ktorý bude zameraný na identifikáciu a hodnotenie duševného potenciálu.

„Tento nástroj môže mať široké využitie ako pre jednotlivcov, tak aj pre vzdelávací a firemný sektor či oblasť plánovania ľudských zdrojov. Dnešné technológie nám umožňujú automatizovať celý tréningový proces a uplatňovať umelú inteligenciu so zapojením strojového učenia. Zozbierané údaje z procesov je možné analyzovať a navrhovať tak oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť a poskytnúť optimálny tréningový plán podľa potrieb jednotlivca (dieťaťa). Tento systém sa môže stať súčasťou architektúry životného cyklu človeka a napomáhať mu tak na ceste za úspešným životným uplatnením v budúcnosti.“

V konečnom dôsledku sa využívaním tohto digitálneho systému zjednoduší a zefektívni proces kontinuálneho vzdelávania ako pre jednotlivca, tak aj pre vzdelávacie a firemné organizácie, pripomína ešte jeden z riešiteľov projektu. Očakávané výsledky sa podľa neho odzrkadlia až s odstupom času, a to vo forme zlepšenia procesnej rýchlosti myslenia a zapájania jednotlivých elementov myslenia, ako aj zlepšením pamäte, pozornosti, vnímania, predstavivosti, priestorovej orientácie.

Pozitívne výsledky z praxe

„Skúsenosti z tréningového procesu na školách ukazujú, že žiaci, ktorí sa zúčastnili aktivít, dosahujú viditeľné výsledky a úspechy, ktoré sú zaznamenávané ako rodičmi, tak aj pedagógmi a dá sa povedať, že vo všetkých oblastiach, nielen matematike. Očakávame, že si tréning myslenia nájde svoje uplatnenie nielen pre celoživotné vzdelávanie, ale aj pre jednotlivca v domácom prostredí.“    

O postupujúcich startupoch rozhodla v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Cieľom pobytu riešiteľov projektu MIND3X v Startup centre UVP Technikomu je rozvinúť  spoluprácu s univerzitami a zapojiť sa do programu vývoja a výskumu. „V krátkej budúcnosti sa zapojíme do start-up programu, ktorý realizuje spoločnosť Microsoft, čo nám umožní využívať najnovšie cloudové technológie umelej inteligencie a strojového učenia,“ dodáva ešte Ing. Michal Mikulaško.

*********************************************

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie poskytol: Ing. Michal Mikulaško

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: archív I. Mikulaška

Ilustračné foto: Pixabay/ElisaRiva

Zdroj videa: Youtube/Numerika OZAMA

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Metabezita označuje výskyt znakov ako vysoký krvný tlak, diabetes, hyperlipidémia u obéznych ľudí.
Zistite viac