Fyzika

Andrej Herzáň: „Fascinuje ma atómové jadro a jeho deformácie“

V novembri sa vo Viedni konalo stretnutie predstaviteľov akadémií vied Vyšehradskej štvorky, Rakúska a Slovinska, na ktorom vedci oznámili založenie medzinárodnej vedeckej...

| Monika Tináková

V boji proti rakovine pomáhajú aj 2D materiály

Dvojrozmerné (2D) materiály patria medzi najviac skúmané materiály kvôli svojim neobvyklým fyzikálnym vlastnostiam.  Najlepším príkladom je grafén – ide o...

| VEDA NA DOSAH

Vedecko–technický tím roka 2019: Hľadáme spôsoby ako účinne liečiť Alzheimerovu chorobu

Aj na Slovensku máme vedecké tímy, ktoré dosahujú špičkové výsledky. Jedným z nich je aj tím Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej...

| VEDA NA DOSAH

Popularizátor vedy 2019 Mária Zentková: Fyzika je krásna a užitočná pre bežný život

Fyzika nemusí byť len nudná a ťažká, ale môže byť i zaujímavá, či dokonca praktická. Svojou prácou to dokazuje aj...

| VEDA NA DOSAH

Popularizátor vedy 2019 Marián Kireš: Ak v sebe máte energiu, zdieľajte ju s ostatnými

„Na fyzike ma najviac zaujalo hľadanie odpovedí na otázky, ako fungujú veci okolo nás, čo je príčinou prebiehajúcich dejov a...

| VEDA NA DOSAH

Polovodiče, ako ich nepoznáme – výskum skreslenia DLTS signálov

Polovodiče, ale aj iné materiály, obsahujú defekty. Pokiaľ má niečo defekt, nasledujú problémy, veci nefungujú tak, ako majú, materiál nemá...

| VEDA NA DOSAH

Našiel poriadok v chaose. Pred 50 rokmi dostal Nobelovu cenu za objav vo svete elementárnych častíc

Výskum niekedy dokáže neuveriteľne pokročiť. Príkladom je udelenie Nobelovej ceny za fyziku pred 50 rokmi. V roku 1969 si toto prestížne...

| VEDA NA DOSAH

Cesta do vnútra Slnka

Je to len bežná hviezda, pre nás je však výnimočná, pretože je životne dôležitým zdrojom energie. Je jediná vo vesmíre,...

| VEDA NA DOSAH

Vedci sa pokúšajú zostrojiť kvantový počítač

Kvantový počítač, ktorý by vedcom zjednodušil mnohé procesy v oblasti vedeckého bádania – aj o jeho vývoji rozprával profesor Mark Hillery, ktorému...

| Monika Tináková

Video: Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie

V tejto vedeckej kaviarni sme sa venovali rádioaktívnemu plynu. Je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom hovorí len málo. Dozvedeli sme...

| VEDA NA DOSAH