Fyzika

Premeny metra

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Definuje sa ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu...

| VEDA NA DOSAH

Moderné metódy výučby fyziky

Výučba fyziky v učebni a divadelné predstavenie na pódiu má svoje paralely. Je o tom presvedčený Steffen Bohrmann, ktorý vystúpil so svojou...

| VEDA NA DOSAH

Fyzikálny mechanizmus klimatickej zmeny a jej možné dôsledky (2. časť)

Scenáre klimatickej zmeny pre Slovensko Od roku 1993 sme na Slovensku pripravili niekoľko verzií klimatických scenárov, ktoré už môžeme začať...

| Marta Bartošovičová

Fyzikálny mechanizmus klimatickej zmeny a jej možné dôsledky (1. časť)

Významný slovenský klimatológ prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, vystúpil s vyžiadanou...

| Marta Bartošovičová

Copernicus Masters 2017 – súťaž nápadov a inovácií v oblasti diaľkového pozorovania Zeme

Najväčšia medzinárodná súťaž v oblasti komerčného využitia údajov získaných pozorovaním Zeme Copernicus Masters 2017 hľadá výnimočné nápady, aplikácie a podnikateľské koncepcie, ktoré...

| Marta Bartošovičová

Vedec roka SR 2016: Pavel Povinec z Univerzity Komenského v Bratislave

Jadrový fyzik prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, získal ocenenie Vedec roka SR...

| Marta Bartošovičová

Video: Tajuplné cunami na Slnku

V letnom špeciáli Vedeckej kaviarne sme diskutovali o novom fenoméne, ktorý bol pozorovaný pri veľkorozmerných tlakových vlnách na Slnku. Obrovské cunami...

| VEDA NA DOSAH

Zrodenie vesmíru: Kvarkovo-gluónová plazma

RNDr. Ivan Králik, CSc. sa narodil v Rožňave a v osemdesiatych rokoch ukončil svoje akademické vzdelanie na Karlovej Univerzite v Prahe, na matematicko-fyzikálnej...

| VEDA NA DOSAH

Video: Objavy nových chemických prvkov

V prírode sa nachádza okolo 90 chemických prvkov, z ktorých mnohé ľudstvo pozná a využíva už od praveku. V dvadsiatom...

| VEDA NA DOSAH

Stredoškoláci si skúšajú prácu skutočného fyzika

Analyzovať reálne dáta z experimentov na urýchľovači LHC, ako to robia skutoční vedci vo švajčiarskom CERNe, môžu v týchto týždňoch záujemcovia...

| VEDA NA DOSAH