Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hvezdáreň

Vstupnú bránu na Hornú Nitru tvorí mesto Partizánske. Rozložené je na sútoku riek Nitry a Nitrice medzi výbežkami Tríbča a Strážovských vrchov, ktoré sa nachádzajú v severovýchodnej časti západného Slovenska. Mesto pôvodne pomenované Baťovany bolo založené v rokoch 1938 – 1939 zlínskym podnikateľom J. Baťom, ktorý v chotári obce Šimonovany postavil továrne na výrobu obuvi. V roku 1949 mesto dostalo súčasný názov Partizánske. Koncom augusta roku 1988 bola na severozápade mesta v časti Malé Bielice daná do užívania širokej verejnosti hvezdáreň.

Budova hvezdárne je situovaná na severozápad od mesta vo vzdialenosti 1346 km od Greenwichu – nultého poludníka a 4590 km od severného pólu planéty, 200 metrov nad morom. Účelové zariadenie pozostáva z prednáškovej sály pre šesťdesiatosem návštevníkov, päť a pol metrovej kupoly a kancelárskych priestorov. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá umožňuje poriadať semináre, vzdelávacie programy ako i školenia pre odbornú i širokú verejnosť.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky