Interaktívna konferencia mladých vedcov pozná svojich víťazov


Interaktívna konferencia mladých vedcov pozná svojich víťazov

Ako mnohé iné podujatia aj vyhodnotenie dvanásteho ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov poznačila pandemická situácia. Organizátori sa však vynašli a pre účastníkov pripravili zaujímavé vyhlásenie výsledkov formou online webináru. Špeciálne ocenenie Preveda získali Katarína Bérešová a Lucia Baďúrová. Okrem nich OZ Preveda ocenilo ďalších 18 prác.

V úvode webináru sa mladým vedcom a vedkyniam prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

„Páči sa mi tento formát, lebo ukazuje, že je pripravený aj na niečo také, ako sme zažívali počas pandémie. Rovnako predbehol dobu aj v otázke otvorenej vedy a interakcie, keďže každý môže komentovať a hodnotiť prácu. Som rád, že takéto niečo už máme aj na Slovensku,“ vyjadril sa štátny tajomník.

Vyhodnoteniu prác predchádzala Interaktívna konferencia, ktorej sa zúčastnili mladí vedci Slovenskej akadémie vied a univerzít, doktorandi a študenti vysokých škôl od 5. mája do 10. júna prostredníctvom online odbornej vzdelávacej platformy. Organizátori tento rok evidovali až 178 príspevkov. 

Ocenené práce v jednotlivých sekciách

Sekcia: Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mária Bačová: Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení miechy u potkanov

Lucia Baďúrová: Metabolic reprogramming of the host cells during lymhocytic choriomeningitis virus infection

Katarína Bérešová: Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou anémiou

Eduard Gondáš: Metabolomická analýza vplyvu onkometabolitov na bazálny metabolizmus ľudských neuroblastómových buniek

Marcel Hubinský: Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia)

Eva Kocianová: Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu

Terézia Okajčeková: Mesenchymal stem cells a fibroblasts: two sides of the same coin?

Barbora Puzderová: Vplyv betablokátora a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách

Tereza Valkovičová: Reprogramming and differentiation of induced Pluripotent Stem Cells into pancreatic β-cells for diabetes research

Sekcia: Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Veronika Jánošová: Identifikácia klinických izolátov Clostridiodes difficile z vybraných nemocníc v Českej republike

Sekcia: Biotechnológie a potravinárske technológie

Zoltán Polozsányl: Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité

Sekcia: Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Radka Gorejová: Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications

Kristína Klaničková: Glykoprofilovanie sér detí s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD) microarray metódou založenou na lektínoch a hmotnostnou spektrometriou

Sekcia: Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Lukáš Ďurina: Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín – 4,5 – diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov

Martin Kalník: Synthesis of new bioactive mannostatin A analogues

Sekcia: Ekológia a environmentalistika

Silvia Ihnačáková: Rekonštrukcia vegetácie Podtatranskej kotliny za posledných 800 rokov

Hana Hudoková: Fyziologická odozva PSII horských smrekových ekosystémov pozdĺž výškového gradientu

Sekcia: Biofyzika, matematické modelovanie a bioštatistika

Veronika Šubjaková: Dendrimers loaded into liposomes as a new dual drug delivery system for cancer treatment

Šimon Šutý: Study of the selective effect of FITC-CRD13  dendrimer locked in liposomes on the variability of adhesive breastand colon cancer cell lines in comparison with the normal human fibroblasts

Sekcia: Otvorená sekcia pre študentov

Dominika Capková: Sulphur/Carbon Cathodes for Lithium – Sulphur Batteries

Ilustračný obrázok: istockphoto.com

(DK)

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie.
Zistite viac