Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých!

Martina Pitlová

ilustračná foto

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa tento rok bude konať od 7. do 13. novembra 2016. Napriek tomu, že dovtedy zostáva ešte veľa času, už teraz máte možnosť zapojiť sa do výtvarnej a fotografickej súťaže. Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. Zapoj sa aj Ty a vyhraj!

Nakresli stroj času

Ak si žiakom základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 11 do 16 rokov, zapoj sa do výtvarnej súťaže, ktorej témou je „Stroj času“. Nakresli svoju predstavu o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Podeľ sa s nami o svoj stroj času!!!

Na prvom mieste vo výtvarnej súťaži TVT 2015 sa umiestnila Andrea V. zo Starej Ľubovne

Fotografie vedy pod mikroskopom

Ak si študentom strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku, (alebo si doktorandom), zapoj sa do fotografickej súťaže, ktorej témou je „Veda pod mikroskopom“ Odfoť a pošli do súťaže akúkoľvek fotografiu, ktorou môžeš prezentovať svoj pohľad na vedu cez mikroskop.

Najlepšiu fotografiu vo fotografickej súťaži TVT 2015 vytvoril Stanislav G. zo Spišskej Novej Vsi

Obidve súťaže sa tradične konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je prezentovať vedu, dostať ju medzi ľudí, popularizovať a zlepšiť jej vnímanie. Ambíciou je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, keďže Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý by mal byť využitý. Svoje súťažné diela môžete prihlasovať od 15. júna do 14. októbra 2016. Podrobnejšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky