Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky na Slovensku pokračuje

VEDA NA DOSAH

17. ročník Týždňa vedy a techniky, najväčšieho podujatia na Slovensku, ktoré propaguje vedu, predstavuje veľa zaujímavých podujatí. Tie prebiehajú po celom Slovensku až do konca roka 2020. A ani nemusíte nikam chodiť. Vzhľadom na koronakrízu budú online!

Ilustračné foto: Študenti s notebookmi. Zdroj: iStock

Môžete napríklad navštíviť online prednášky zo všetkých možných vedeckých odborov venovaných najaktuálnejším témam v podaní našich najšpičkovejších odborníkov. Spomedzi nich vyberáme nasledujúce:

Od biblického rukopisu po e-športy

Keď sa povie Biblia, dnešný čitateľ si predstaví jej tlačenú verziu v knižnej podobe, prípadne elektronický text. Počas väčšiny dejín kresťanstva sa však texty Písma tradovali ako rukopisy – jedinečné, ručne písané artefakty. Online prednáška Petra Málika, M.Phil., Ph.D s názvom Pohľad do sveta starobylých biblických rukopisov je malou exkurziou do ich sveta.

Kedy a kde? 12. 11. o 10.00 hod. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Keďže prednáška bude online, prihlasuje sa na ňu cez Zoom na stránke Katedry teológie a katechetiky, kde k tomu nájdete všetky potrebné údaje.

Pre mnohých z nás je pohár čistej vody úplnou a každodennou samozrejmosťou. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, odkiaľ sa k nám táto vzácna tekutina dostala a či je ozaj „čistá“? Viete, aké bohatstvo nám tečie mnohokrát „priamo pod nohami“? Kde sa vzala podzemná voda? Kadiaľ tečie? Máme jej dostatok? Ako ju racionálne využívať a zároveň chrániť? Aj o tom bude v prednáške s názvom Od kvapky dažďa po pohár vody rozprávať Ivana Ondrejková, odborná asistentka z Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Kedy a kde? 12.11. o 10.00 hod. cez aplikáciu Microsoft Teams na tomto linku

12.11. o 18:00 hod. cez aplikáciu Microsoft Teams na tomto linku.

Ak vás nelákajú klasické športy, možno vám bude po chuti prednáška E-ŠPORT POČAS KORONAKRÍZY. Nie, nejde o nový druh športu, ktorý stvorila koronakríza, ale o súťaž v hraní počítačových hier. Karol Cagáň, prezident Slovenskej asociácie elektronických športov, v nej porozpráva aj o tom, aké výzvy a zmeny priniesla koronakríza do sveta elektronických športov.

Kedy a kde? 12. 11. o 18.00 hod. na webe podujatia: https://www.facebook.com/FKM.UCM/.

Ilustrácia: Vedci z rôznych odborov s atribútmi, ktoré sú pre ne typické - lupa, rastlina, skúmavka, počítač.... Zdroj: iStock

V rámci podujatí 17. ročníka Týždňa vedy a techniky sú k dispozícii aj ďalšie zaujímavé prednášky, napríklad Notár – povolanie a poslanie, XXIX. Prírodovedecká čajovňa: Dôsledky klimatických zmien, Princíp triangulácie v kontexte sociálnovedného výskumu, Ľudské práva 2020, Deň astronómie 2020, „Právne piatky online“ – séria odborných prednášok na UMB, Výskumný dizajn – kvalita versus kvantita.

Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 sa zapojili rôzne mestá, univerzity, inštitúcie a firmy. Okrem prednášok môžete navštíviť zaujímavé workshopy, konferencie, semináre a kurzy alebo sa zapojiť do súťaží. Klimatický workshop so simulátorom En-ROADS, Nástroje pre počítačom podporovaný preklad, STEP –Súčasné trendy v ekonomike a podnikaní 2020, Philosophy 2020, DOKOPY 2020 (Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty)Vedecká konferencia Ars et educatio VII. s medzinárodnou účasťou, Kolokvium mladých jazykovedcov, Školenie k právnemu systému ASPI, In Pluribus Unitas IX. Jednota v mnohosti, Právne rozpravy On-screen II., Doctoral SCHOLA 2020.

Všetky podujatia, ktoré sa budú konať po celom Slovensku v rámci TVT 2020, nájdete na našom webe v sekcii Podujatia TVT. Podujatia si môžete vyfiltrovať podľa kraja, mesta, dátumu, typu podujatia aj cieľovej skupiny návštevníkov.

Hlavnými organizátormi 17. ročníka Týždňa vedy a techniky je MŠVVaŠ SRCVTI SR. Spoluorganizátorom je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.skčasopis QuarkNextechZážitkové centrum vedy Aurelium a Zones.sk.

(GL)

Zdroj: CVTI SR

Foto: iStock

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky