Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je úspešne za nami

VEDA NA DOSAH

Veda netradične

Týždeň vedy a techniky na Slovensku trval od 9. 11. do 15. 11. 2015. Organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom TVT je v povedomí celej spoločnosti skvalitniť vnímanie vedy a techniky. Taktiež poskytnúť verejnosti informácie o súčasných poznatkoch z tejto oblasti, rovnako aj vzbudiť záujem mladej generácie o štúdium vedeckých a technických disciplín. Dôležitosť sa tiež kladie aj na popularizáciu a prezentáciu vedy a techniky.

Čo TVT ponúkol? Na návštevníkov čakal bohatý program. Ak ste sa nemohli zúčastniť, tak nezúfajte. Prečítajte si o atmosfére jednotlivých podujatí, pozrite si fotografie, vstúpte s nami do sveta vedy a techniky: Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015; Veda netradične; Výstava Otto Wichterle – Príbeh kontaktnej šošovky; Festival vedeckých filmov; Streda s molekulárnou biomedicínou; Festival vedy a techniky AMAVET; Výtvarná súťaž; Fotografická súťaž; Grafická súťaž; Súťaž amatérskych filmárov a Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike; Okrúhly stôl PopVaT Day 2015.

Viac informácii o Týždni vedy a techniky na Slovensku či o jeho sprievodných podujatiach môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke www.tyzdenvedy.sk

Spracovala: Bibiana Kubašková

Foto: Alena Oravcová, CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky