Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svet prírody vs. nanosvet

VEDA NA DOSAH

obálka knihy Naša príroda v kocke a Nanosvet na dlani

Knihy sú našimi spoločníčkami už od nepamäti a ich dôležitosť sa snaží pripomínať aj prvý jarný mesiac – marec, ktorý je mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti si Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR na záver Mesiaca knihy pripravilo prezentáciu dvoch najnovších popularizačných publikácií od uznávaných vedcov a zanietených popularizátorov vedy. Prezentácia kníh bola spojená s diskusiou s autormi, predajom kníh a autogramiádou a uskutočnila sa v utorok 28. 3. 2017. Profesor Štefan Luby z Fyzikálneho ústavu SAV predstavil svoj „Nanosvet na dlani“  a docent Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV priblížil, aká je „Naša príroda v kocke“. Spomínané publikácie vydalo Vydavateľstvo Veda pre CVTI SR.

riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.Na úvod podujatia prítomných privítal generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., ktorý zdôraznil dôležitosť popularizácie vedy a techniky. V tejto súvislosti ocenil neúnavnú prácu oboch autorov práve v oblasti popularizácie, čoho dôkazom je takmer 70 vedecko-popularizačných publikácií pre dospelých čitateľov, ale aj pre deti, z tvorby docenta Sanigu. profesor Štefan Luby z Fyzikálneho ústavu SAV Profesor Luby, ktorý má na konte taktiež úctyhodných 20 vedecko-popularizačných publikácií, na úvod divákom prezradil, čo ho najviac motivovalo pustiť sa do prípravy spomínanej knihy s touto tematikou. V knihe sa môžeme dozvedieť ako sa vyvíjala nanoveda, kde sú jej základy, čo jej vývoj najviac ovplyvnilo a aké sú prognózy jej ďalšieho smerovania a napredovania. Nanosvet sa v Lubyho monografii otvára vo všetkých svojich zákutiach. Poučné môžu byť vzorce tvorivosti otcov zakladateľov nanovedy, prevažne nositeľov najvyšších vedeckých ocenení, Nobelových cien. Môžeme sa taktiež dozvedieť, ktorí slovenskí vedci, s ktorými sa profesor Luby nielen stretol, ale s viacerými aj úzko spolupracoval, prispeli svojím výskumom k vývoju jednotlivých oblastí v nanovede. Ako jeden z prvých vedcov sa prof. Luby zaoberá nanoetikou a potenciálnymi nebezpečenstvami ako nanotoxicita, prieniky do súkromia a iné hrozby. Profesor Luby porozprával taktiež o  príkladoch využitia nanotechnológií v súčasnosti a o ich ďalšom potenciálnom prínose v praktickom živote. Na záver spomenul sympatickú prílohu publikácie s názvom Nanošibalstvá, v ktorej je uvedených niekoľko vtipných výrokov, ktoré s nadhľadom glosujú svet nanovedy a nanotechnológií.

docent Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAVDocent  Saniga na prezentácii vyzdvihol výnimočnosť slovenskej prírody, ktorá svojou rozlohou patrí k tým menším, v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Napriek tomu sa tu nachádza také prírodné bohatstvo, vďaka ktorému Slovensko nepochybne patrí medzi „prírodné veľmoci“. Naša krajina totiž zaberá neobyčajne rozmanité územie, ktoré nám môžu závidieť aj rozlohou rozľahlejšie štáty. Na malom kúsku Zeme máme na Slovensku okrem mora prakticky všetky typy ekosystémov. Docent Saniga sa vo svojej publikácii snažil čitateľovi čo možno najviac priblížiť rozmanitosť druhov fauny a flóry na jednotlivých územiach Slovenska. Na rad sa dostali aj otázky ohľadom ochrany prírody. Napríklad, ako by sme mohli aj my, obyčajní ľudia, prispieť k jej ochrane. Podľa docenta Sanigu úplne stačí, ak budeme prírodu a jej krásy citlivo a empaticky vnímať, s bázňou sa k nej správať a ctiť si ju ako jedinečný zdroj nášho bytia.

Obaja vedci na záver zdôraznili, že hoci sa zdá, že obidva vedecké odbory sú na prvý pohľad od seba vzdialené, je veľmi dôležité, aby boli vzájomne prepojené a aby vedci medzi sebou užšie spolupracovali. Mnohé z výdobytkov nanotechnológií by mohli a mali v budúcnosti slúžiť na ešte dôslednejšiu ochranu prírody. A práve tu je obrovský priestor a motivácia pre spoluprácu.

Darček pri kúpe obidvoch kníh

Ak ste sa na prezentácii kníh nemohli zúčastniť, ale zaujali vás témy nových vedecko-popularizačných publikácií, na www.cvtisr.sk sa dozviete o možnostiach ich zakúpenia. Ak preferujete osobný odber, publikácie sú v ponuke na predaj priamo vo výpožičných okienkach na prízemí v Centre vedecko-technických informácií SR počas otváracích hodín knižnice. Všetkých vedychtivých môže potešiť aj možnosť získania darčeka pri kúpe obidvoch kníh, ktorým je sada kníh „Populárne o vede a technike“. Táto sada pozostáva zo štyroch titulov, kde nájdete aj po jednom titule z predchádzajúcich kníh, od profesora Lubyho a docenta Sanigu. V publikácii Príroda – čo o nej (ne)vieš, Miroslav Saniga na základe mnohoročných pozorovaní prírody ponúka množstvo zaujímavých informácií o prejavoch zvierat a o pozoruhodných úkazoch, ktoré si často nevšímame. Po ich odhalení sa čitateľ cíti byť vtiahnutý do reality v prírode, uvedomujúc si to množstvo úkazov a s túžbou opäť nazrieť do zákutia prírody, ale už obohatený o nové informácie. V knihe Pohľady do nanosveta, profesor Štefan Luby predstavuje svet voľným okom neviditeľný, s rozmermi len tisíciny hrúbky ľudského vlasu. Ponúka v nej odpovede nielen na základné otázky, čo sú to nanoveda a nanotechnológie, ale objasňuje aj, čo je to litografia, grafén, uhlíkové nanorúrky či fullerény. Dozviete sa, prečo majú v nanosvete materiály inú kvalitu, v čom môžu byť nanotechnológie pre nás škodlivé alebo, ako vidí nanosvet etika. Nechýba ani postavenie Slovenska v tejto oblasti a očakávania, ktoré prinesie budúcnosť. Tretí titul zo spomínanej sady, Obzory nových technológií od kolektívu autorov, vás zasvätí do postupov, ktoré zvyšujú pevnosť ocelí používaných v konštrukcii áut, objasní, ako získať živú vodu z kanalizácie, vysvetlí využitie fotopascí, predstaví slovenského robota skladajúceho najslávnejší hlavolam, či popíše výrobu kovového skla. Posledná publikácia Vôňa vedy, rovnako od kolektívu autorov, predstavuje len niekoľko „chuťoviek“ z prierezu odvetviami vedy. Dočítate sa, kto boli spolucestujúcimi dinosaurov, alebo ako môže huba zachrániť celý les. K podnetným patria rovnako objavy v molekulárnej medicíne. Stačí si prelistovať a nadýchnuť sa vône vedy.

 

Spracovala: Martina Pitlová a Zuzana Hajdu, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky