Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svet patrí šikovným, presvedčili nás o tom nadaní stredoškoláci

VEDA NA DOSAH

Model z kategórie: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie; Práca: Robotický manipulátor

Talentovaným ľuďom patrí svet a je jedno aký majú vek, o tom sme sa na vlastnej koži presvedčili na súťažnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú väčšina ľudí pozná pod skratkou SOČ. Aktuálny 38. ročník celoštátnej prehliadky sa konal od 27. do 29. apríla 2016 v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej K. Adlera v Dúbravke. Na súťaži sme mali možnosť spoznať budúcich fyzikov, lekárov, technológov, informatikov, architektov či ekonómov.

Verejné obhajoby tých najlepších prác sa uskutočnili vo štvrtok 28. 4. 2016. Priestory školy pulzovali životom, veď súťaže sa zúčastnilo viac než 270 najlepších žiakov z celého Slovenska.

Projekty boli zaujímavé a vymenovať ich všetky by trvalo dlho. Len v krátkosti medzi najzaujímavejšie projekty žiakov patrili napríklad Ovládanie bezpilotných lietadiel náklonom ruky od Martina Hudobu, Zariadenie na určovanie smeru a vzdialenosti zdroja vlnenia od Tomáša Detka, Podrobné mapovanie polohopisu a výškopisu UAV fotogrametriou – najvhodnejšia kombinácia efektivity a moderných technológií od Lucie Kohútovej a Laury Pénzešovej či Model elektrickej prípojky a elektrických domových rozvodov od Petra Petríka. Takto by sme mohli pokračovať v menovaní ďalej. Žiaci si na svojich projektoch dali veľmi záležať. Dokumentácia, výskumná práca, ako aj zhotovené modely zariadení boli prepracované a odborná porota mala skutočne náročnú úlohu vybrať tie najlepšie.

SOČ 2016

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 28. 4. 2016 v priestoroch Domu kultúry v Dúbravke. Atmosféra na odovzdávaní cien bola vynikajúca. Dotvárali ju emócie súťažiacich, z ktorých opadol už najväčší stres z prezentácie projektov, vystriedali ich veľké očakávania (každý zo súťažiacich chcel vyhrať), ako aj vzájomná podpora žiakov medzi sebou. Slávnostný večer otvoril orchester zo základnej umeleckej školy v Ivanke pri Dunaji inštrumentálnou skladbou od skupiny The Beatles – Yesterday. Následne Ing. Vlasta Púchovská, predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie, zhodnotila obhajoby ako veľmi presvedčivé a projekty zvládnuté na veľmi vysokej úrovni. Prezradila aj úspešnosť žiakov podľa jednotlivých krajov. Medzi najúspešnejšie sa zaradili na treťom mieste Nitriansky a Žilinský kraj. Na druhom mieste skončili Prešovský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj. Suverénne najlepším krajom sa však stal Košický. Takmer vo všetkých kategóriách žiaci z tohto kraja získali ocenenia a „východniari“ jednoznačne ovládli celé odovzdávanie cien. Slávnostný večer ďalej spestrili tanečnice z tanečného súboru Badula.

Žiaci súťažili v sedemnástich kategóriách. Tí najlepší, ktorých práce boli výnimočné, sa umiestnili na prvých piatich oceňovaných miestach, alebo získali účasť na súťaži v zahraničí, konkrétne na celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti v Česku, v Hradci Králové. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

 • Pedagogika, psychológia a sociológia – Milan Fedorik (Košický kraj)
 • Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba a odevná tvorba – Sandra Cseresznyésová a Sabína Kentošová (Košický kraj)
 • Ekonomika a riadenie – Erik Valápka (Trenčiansky kraj)
 • Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie – Tomáš Szepesi (Košický kraj)
 • História, filozofia a právne vedy – Iveta Balintová (Košický kraj)
 • Elektrotechnika a hardware – Adam Lassak a Dominik Gallik (Košický kraj)
 • Informatika – Tomáš Lisý (Prešovský kraj)
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia – Tadeáš Fecko a Samuel Huňady (Prešovský kraj)
 • Strojárstvo, hutníctvo a doprava – Ján Jantoš (Trenčiansky kraj)
 • Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia – Natália Baraniaková (Trnavský kraj)
 • Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) – Matúš Bartoš (Nitriansky kraj)
 • Zdravotníctvo a farmakológia – Alexandra Mýtniková a Katarína Sujová (Bratislavský kraj)
 • Životné prostredie, geológia a geografia – Peter Nociar (Banskobystrický kraj)
 • Biológia – Branislav Labuda (Žilinský kraj)
 • Chémia a potravinárstvo – Dominik Juračka a Marián Pevný (Bratislavský kraj)
 • Matematika a fyzika – Radka Veselá a Andrea Škvareninová (Banskobystrický kraj)
 • Problematika voľného času – Ivan Grega a Tomáš Selmeci (Košický kraj)

Na záver podujatia, keď už boli všetky ceny rozdané, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Ing. Daniel Adamko, PhD., symbolicky odovzdal štafetu (v podobe valašky) k nasledujúcemu 39. ročníku prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Budúcimi hostiteľmi súťaže sa stali Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša a Stredná odborná škola Pod Bánošom z Banskobystrického kraja.

vyhodnotenie podujatia

Čo bolo ale pre žiakov najdôležitejšie? Nie zvíťaziť, ale zúčastniť sa, nadviazať priateľstvá a načerpať množstvo skúseností, čo nám aj sami potvrdili.

Čo je Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)?

SOČ-ka, ako ju väčšina žiakov a učiteľov ľudovo volá, je záujmová činnosť stredoškolákov. Výsledkom je samostatná práca, ktorej kvality posudzuje odborná komisia. Prvý ročník celoštátneho kola SOČ sa konal už v roku 1979, vtedy ešte ako československá prehliadka, ktorá sa uskutočnila v Novom Jičíne.

V súčasnosti sa žiaci môžu postupne so svojimi projektmi prepracovať cez školské kolo, krajské kolo až do celoslovenského kola, ktoré vrcholí súťažnou prehliadkou tých najlepších prác. Obsahom samotnej práce je riešenie určitého problému, tematickej úlohy, návrh technického zariadenia či návrh učebnej alebo didaktickej pomôcky. Práce študentov vždy obsahujú teoretickú časť, ako aj praktickú, v podobe zhotovených modelov, zariadení, vypracovania technickej dokumentácie a pod. Pokiaľ obsah práce SOČ súvisí so študovaným odborom na strednej škole, môže byť táto práca uznaná aj ako náhrada praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov 4. ročníkov. Obhajoba práce SOČ trvá približne 10 minút, následne má hodnotiaca komisia vyčlenených 5 minút na kladenie otázok.

Cieľom SOČ-ky je prispieť k rozvoju žiakov, podporovať ich rast a rozvíjať ich nadanie. Cieľom je viesť žiakov k tvorivej práci a mysleniu, podporovať ich aktivitu a pomáhať im účelne využívať ich voľný čas.

Reportáž spracovala: Viera Fábryová; NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Viera Fábryová; NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky