Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž inovatívnych projektov pre startupy pokračuje

VEDA NA DOSAH

Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Záujemcovia majú už po deviatykrát možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení s názvom „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“.

Stačí mať nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať, alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebujete na to vhodné podmienky. Súťaž vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pri Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Vybrané projekty majú možnosť využívať motivačné a inkubačné prostredie UVP TECHNICOM – a v tomto prostredí, prostredníctvom špeciálneho akceleračného programu pre startupy „naštartovať“ proces, ktorý podporí záujemcov pri realizácií ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku do komerčne využiteľného produktu alebo služby.

„Zámerom nie je úzka špecializácia na vybranú oblasť, ale predovšetkým spájať ľudí, myšlienky, názory a skúseností z rôznych vedných a podnikateľských oblastí, a tak zabezpečiť multidisciplinaritu a vhodné prostredie pre všeobecný rozvoj a úspech zapojených subjektov,“ uvádzajú organizátori.

Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť on-line formulár na stránke www.startupcentrum.sk. Prihlášky do 9. kola súťaže je možné zasielať do 16. júna 2019.

Za krátke obdobie svojej činnosti (od roku 2014), získalo Startup centrum TUKE dobré meno organizáciou aktivít na podporu startupov s nadnárodným dosahom. Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť pre vybrané startupy využívať bezplatne nielen priestory v Startup centre, ale aj prípadne potrebné výskumno-vývojové kapacity excelentných odborných pracovísk, laboratórií a iných výskumno-vývojových zariadení univerzity, ale aj unikátnu infraštruktúru Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, organizovanej TUKE s periodicitou 6 mesiacov.

Od roku 2014 sa do  súťaže zapojilo takmer 100 inovatívnych projektov a celkovo viac ako 40 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Patria medzi ne napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, EFEOS – semifinalisti celosvetového kola súťaže Creative Business Cup a mnohé ďalšie. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softvérových, aj hardvérových riešení.

ČLÁNKY Máš nápad? Prezentuj svoj startup! na portáli VEDA NA DOSAH / #Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

„Sme veľmi radi, že naša súťaž má široký záber a oslovuje tak študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov pôsobiacich nielen na akademickej pôde a v priemysle, ale aj širokú verejnosť. Proste všetkých, ktorí majú zaujímavé projektové zámery. Je našou snahou, aby Startup centrum TUKE bolo vnímané ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie“, povedal  riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, doc. Ing. František Jakab, PhD.

 

Informácie poskytol: doc. Ing. František Jakab, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.startupcentrum.tuke.sk/ako-sa-zapojit/zakladne-informacie

Uverejila. VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky