Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Septembrová Vedecká cukráreň pri príležitosti Európskej noci výskumníkov 2022

VEDA NA DOSAH

Botanička Eva Zahradníková v nej priblíži, ako sa rastliny naučili zvádzať.

Pozvánka na septembrovú vedeckú cukráreň. Na obrázku je ružový kvet a včela. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Pri rozmnožovaní ide väčšinou o jedno jediné, teda o to, ako dostať samčie pohlavné bunky k samičím. Stratégia, ako to dosiahnuť, môže zahŕňať imponovanie samičke, čo robia napríklad pávy. Rastlinám prenos pohlavných buniek kedysi zabezpečovala voda, no po tom, ako sa dostali na súš, sa všetko zmenilo. Keďže sa nemôžu presúvať, potrebujú pri tomto prenose pomoc. Takto vznikol „páví chvost” rastlín, čiže kvet. Nie je však určený na imponovanie vlastnému druhu, ale niekomu úplne inému – opeľovačom.

V prednáške botaničky Evy Zahradníkovej z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa dozviete viac o fascinujúcom vzťahu prevažne medzi hmyzom a rastlinami, ktorý sa vyvíjal milióny rokov a viedol k úžasnej rozmanitosti farieb a tvarov kvetov.

Zároveň si na exponátoch prakticky ukážeme, aké techniky využívajú semená, aby sa rozšírili čo najďalej. Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 18. 9. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Septembrová Vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a jej okolí. Súčasťou festivalu vedy budú rôzne sprievodné podujatia, najmä prednášky, vedecké kaviarne, Vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré ponúknu zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.skwww.vedanadosah.sk.

O prednášajúcej:

Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD., je botanička, ktorá sa rada delí o fascinujúce poznatky zo sveta rastlín nielen so študentmi PriF UK v BA, ale aj so všetkými, ktorých táto téma zaujíma. V práci sa venuje najmä starnutiu a dlhovekosti stromov. Skúma napríklad mutácie, ktoré nastávajú v priebehu ich života, a vytvárajú tak z jedného stromu genetickú mozaiku. Vyučuje tiež predmet úžitkové rastliny a zaujíma sa o históriu i budúcnosť spolunažívania rastlín a človeka.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky