Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV ocenila špičkových zahraničných vedcov

Monika Tináková

odovzdávanie ocenení SAV

Prvý septembrový týždeň, ku Dňu ústavy, odovzdáva Slovenská akadémia vied (SAV) tradične Medzinárodnú cenu SAV. Preberajú si ju cudzí štátni príslušníci ako osobitný prejav uznania za vynikajúce dielo, ktoré má vzťah k Slovensku. Cena sa udeľuje v oblasti vied o spoločnosti a kultúre, prírodných vied a technických vied. V tomto roku patrí cena odborníkovi z oblasti technických vied. Laureátom je prof. Michael J. Reece z Queen Mary University of London. Skúma elektromechanické vlastnosti funkčných materiálov a intenzívne spolupracuje aj so slovenskými vedcami.

„Slovenská akadémia vied má mimoriadne silnú ambíciu etablovať sa v európskom a dokonca aj v celosvetovom kontexte. Preto udeľujeme aj medaily pre zahraničných kolegov, ktorí s nami spolupracujú. Profesor Reece je práve ten človek, ktorý dlhodobo spolupracuje s Ústavom materiálového výskumu v Košiciach. Napokon aj ja osobne ho dlhodobo poznám. Je to jeden vynikajúci vedecký pracovník, ktorý dosahuje exkluzívne vedecké výsledky, a to nielen vo výskume. Má založený start-up pri svojej univerzite, takže vie v tejto oblasti aj podnikať,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, od ktorého si profesor Reece na slávnostnom podujatí prevzal ocenenie. 

prof. Michael J. Reece z Queen Mary University of London

Vedci zo Slovenskej akadémie vied spoločne s Queen Mary University vyvíjajú materiály pre kozmický priemysel. Ide o látky, ktoré znesú extrémne podmienky. Pri návrate raketoplánov späť do zemskej atmosféry sú kladené vysoké nároky na parametre vonkajšieho obalu. Telesá musia preletom cez atmosféru prekonávať vysoké teploty, procesy oxidácie, ale aj enormne vysoký mechanický tlak.

„Tie materiály to musia zniesť. Pre nás má táto spolupráca obrovský rozmer. Dostávame sa presne na tú hranicu výskumu, ktorá určuje trendy, a preto je to veľmi žiadané a veľmi ocenenia hodné,“ povedal Pavol Šajgalík.

Laureátom Zlatej medaily SAV je predseda Maďarskej akadémie vied prof. László Lovász. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v oblasti matematiky v Európe. Dlhodobo spolupracoval s Matematickým ústavom SAV. V súčasnosti je predsedom Maďarskej akadémie vied. Zoskupenie akadémií vied V4, do ktorého patrí Slovenská akadémia vied, Poľská akadémia vied, Maďarská akadémia vied a Akadémia vied Českej republiky, sa pravidelne stretáva a pripravuje jednotnú vednú politiku, ktorú predkladá politikom do Bruselu. Profesor Lovász vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť tejto spolupráce.

„Veľmi si toto ocenenie vážim. Malé krajiny nemajú až takú silu ovplyvňovať v Bruseli vednú politiku a politikov, ktorí rozhodujú o investíciách do vedy a výskumu. My sa preto musíme spájať a robiť veci spoločne. Vždy sa rád stretávam aj s ostatnými predsedami akadémií vied V4,“ povedal László Lovász.

predseda Maďarskej akadémie vied prof. László Lovász

Zdôraznil tiež, že je stále viac oblastí, v ktorých je potrebné posilniť vzájomnú spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti vedy a výskumu.

„Napríklad rieka Dunaj je spájaná s množstvom aj nešťastných politických rozhodnutí. Spoločným úsilím môžeme vytvárať dobré riešenia aj v tejto situácií. Keď sa pozrieme na rieku dnes, môžeme pozorovať, že aj vplyvom počasia je hladina rieky veľmi nízka a tento stav vytvára problémy, najmä v lodnej doprave. Aj v nasledujúcich dekádach budeme čeliť rôznym vplyvom, a preto musíme začať pracovať na vyváraní vedeckých štúdií a podkladov, ktoré by v budúcnosti priniesli efektívne riešenia. Už sme k tejto  téme absolvovali stretnutia, a preto verím, že bude v budúcnosti takáto spolupráca úspešná,“ povedal Lászlo Lovász.

Zlatá medaila je najvyššie vyznamenanie, ktoré SAV udeľuje za celoživotné dielo, ktoré je významným príspevkom pre vedu, výskum a kultúru na Slovensku i v zahraničí a za vynikajúce dielo z oblasti vedy a kultúry, ktoré prispelo k zvýšeniu vedeckého kreditu SAV na Slovensku i v zahraničí.

Obidve ceny sa udeľujú na základe rozhodnutia Vedeckej rady SAV, teda orgánu, v ktorom sú okrem zástupcov SAV aj zástupcovia univerzít a zamestnávateľov.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky