Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Program SASPRO prilákal špičkových zahraničných vedcov

Monika Tináková

informovanie o programe SASPRO

Je Chorvát, no študuje slovenský jazyk, konkrétne skúma naše nárečia, vďaka ktorým chce vypracovať novú historickú fonológiu slovenského jazyka. Doktor Siniša Habijanec je úspešným absolventom programu Slovenskej akadémie vied SASPRO, ktorý sa snaží prilákať domov slovenských vedcov zo zahraničia, ale aj zahraničných výskumníkov.

„Niekoľko rokov som pracoval ako prekladateľ, vyhotovoval som vedecké štúdie a realizoval krátke výskumné pobyty na Slovensku. Všetko zmenil program SASPRO, ktorý mi umožnil po prvýkrát v živote podať vlastný projekt, a ktorý bol na moje obrovské šťastie aj schválený. Opätovne som sa tak zaradil do sveta výskumu, pričom môžem spolupracovať s poprednými odborníkmi z oblasti slovenskej jazykovedy a využívať aj inak nesprístupnené pramene, ktoré sa javia ako nenahraditeľné pri výskume vývinu slovenčiny. V neposlednom rade, súčasné zamestnanie mi umožňuje podať ďalší projekt v rámci Agentúry na podpory výskumu a vývoja, ktorý by mi zabezpečil zotrvanie v slovenskej jazykovede, čo je mojím dlhodobým cieľom,“ povedal Siniša Habijanec z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Akadémia začala pripravovať projekt SASPRO už v roku 2014 a v ďalšom roku nastúpilo na ústavy celkovo 22 zahraničných vedcov a 16 Slovákov.

„Keď sme zisťovali, prečo sem tí ľudia prišli, lebo mnohí prišli z prestížnych svetových univerzít, tak jeden z veľkých bonusov je, že dostali možnosť riešiť svoju problematiku. Najskôr si ju ale museli obhájiť pred hodnotiacou komisiou. Čo je ale ešte dôležitejšie, dostali príležitosť vytvoriť si vlastné vedecké tímy, čo nie je vo svete bežný jav. Myslím si, že práve tento druhý argument je naozaj veľmi významný a mnohí z nich sa rozhodli zostať na Slovensku práve preto, že sa im podarilo vytvoriť svoje vlastné vedecké tímy,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Takýmto príkladom je aj doktorka Ivana Nemčovičová, ktorá sa na Slovensko vrátila z kalifornského imunologického inštitútu.

„Mám za sebou už viacero zahraničných stáží a jednou z tých najintenzívnejších bol práve pobyt v Kalifornii, kde som 5 rokov pracovala na jednom z najprestížnejších vedeckých ústavov v oblasti imunológie na svete, v La Jolla Inštitút. Boli sme tam spolu s manželom, ktorý bol v tom čase štipendistom Slovensko-Americkej Nadácie. Lenže keď sa jeho vedecké pôsobenie v La Jolla chýlilo ku koncu, začali sme zvažovať návrat na Slovensko,“ povedala Ivana Nemčovičová z Virologického ústavu Biomedicínskoho centra SAV.

Ivana Nemčovičová

Prihlásila sa do niekoľkých výziev, no uspela až v projekte SASPRO. Jej výskum sa zameriava na mechanizmy, ktorými sa vírusy snažia v našom tele zvrátiť imunitnú odozvu. Niektoré z nich dokážu až „vypnúť” imunitný systém, a preto hľadá odborníčka aj spolu so svojím výskumným tímom terapeutické látky, ktoré by nielen potláčali vírusy, ale riešili zároveň autoimunitné ochorenia.

„Projekt SASPRO mi okrem iného umožnil vybudovať si intenzívnu sieť nielen s domácimi, ale aj zahraničnými partnermi a tiež umožnil môj kariérny rast a budovanie vedeckého tímu. V súčasnosti som vedúcou Oddelenia imunológie vírusov BMC SAV. Vďaka synergiám s ďalšími grantovými prihláškami, ktoré sa nám podarilo počas trvania SASPRO projektu vytvoriť, sme získali pevný základ na udržanie dlhodobého zámeru tejto štúdie,“ dodala Nemčovičová.

SASPRO je program Slovenskej akadémie vied zameraný na mobilitu vedcov zo zahraničia. Vznikol na základe projektu spolufinancovaného EÚ zo 7. rámcového programu – Akcií Marie Curie – schémy Ľudia. SASPRO sa skončí v decembri 2018. Členka hodnotiacej komisie, profesorka Harris povedala, že je nesmierne dôležité, aby projekt pokračoval aj v najbližšom období.

„Pracujem ako profesorka politických vied na Univerzite v Liverpoole a môj výskum sa týka politických vied, predovšetkým v regióne strednej Európy. Pokiaľ ide o SASPRO, ako členka komisie pre spoločenské vedy musím povedať, že skoro zo všetkých takýchto aktivít, ktoré som doteraz robila, pretože som členkou mnohých medzinárodných komisií, toto bola tá najlepšia skúsenosť. Projekty, ktoré sme hodnotili, boli absolútne vynikajúce,“ povedala Erika Harris.

Slovenská akadémia vied, tentokrát aj s partnermi, Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou, už podala projekt na schválenie spolufinancovania na pokračovanie projektu v ďalšom období.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Zdroj foto: SAV

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky