Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste sa do súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV

VEDA NA DOSAH

Súťažiť môžete tento rok v dvoch kategóriách.

Ilustrácia s konceptom online vzdelávania. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Aj tento rok organizuje Slovenská akadémia vied (SAV) súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov SAV. V porovnaní s minulými ročníkmi však nastala zmena, súťažiť môžete rovno v dvoch kategóriách. 

Prvá kategória je určená pre doktorandských študentov. Druhá pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent doktorandského štúdia školený v niektorej organizácii SAV a každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom roku dosiahne vek najviac 35 rokov. 

Práce študentov doktorandského štúdia a práce mladých vedeckých pracovníkov budú hodnotené samostatne. 

Na práci musí byť uvedené pracovisko SAV autora alebo kolaborácia, na ktorej sa SAV zúčastňuje. 

Autor musí prácu prihlásiť písomne do 28. februára 2021. 

Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete na webových stránkach SAV. 

Zdroj: Slovenská akadémia vied

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky