Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Polymérni chemici organizujú školenie pod záštitou Vyšehradského fondu

Monika Tináková

seminár na Ústave polymérov SAV

Mladým vedcom z Ústavu polymérov SAV sa podarilo uspieť v medzinárodnej grantovej výzve Vyšehradského fondu. Schválili im projekt na školenie v oblasti „soft skills“ – mäkkých zručností, medzi ktoré patria prezentovanie výsledkov svojej práce, písanie odborných článkov a projektov v angličtine. Autorkami jedinečnej myšlienky projektu sú vedecké pracovníčky Mgr. Anna Zahoranová, PhD. a Ing. Alena Šišková, PhD. Prezradili, že spočiatku vôbec nečakali, že by ich originálny zámer mohla hodnotiaca projektová komisia nakoniec podporiť.

„Celá myšlienka vznikla veľmi jednoducho. Už dlhodobo máme v rámci vzdelávania na doktorandskom štúdiu pocit, že nám chýbajú kurzy zručností ako prezentovať, ako písať najmä v angličtine, alebo ako si podávať projekty. Premýšľali sme, ako túto myšlienku pretaviť do reality s tým, že by do toho nebol zapojený len náš Ústav polymérov, kde pôsobíme, ale aby sme si mohli pozvať aj iných našich kolegov, povedzme aj zo zahraničia. Nakoniec sme sa rozhodli obrátiť sa so žiadosťou na Vyšehradský fond,“ povedala Anna Zahoranová.

Organizátori potrebovali do vypísanej výzvy zapojiť aj partnerov. Využili pri tom kontakty na vedcov, ktorých spoznali pri výskumnej práci v zahraničí.

„Moje predchádzajúce pôsobenie v Poľsku mi umožnilo získať kontakty na Poľskej akadémií vied v Centre uhlíkových a polymérnych materiálov. Podobne ako my, tiež tam majú mladých doktorandov, ktorí potrebujú takéto školenia. Obrátili sme sa aj na maďarskú a českú akadémiu vied a vo finále sa k nám pridali aj mladí vedci z univerzít. Susedné krajiny platia účastníkom cestu a ubytovanie a my organizujeme workshop, ktorý je potom pre účastníkov zadarmo,“ povedala Alena Šišková.

Školenie bolo organizované v dňoch 11. – 16. októbra v priestoroch Ústavu polymérov na bratislavskej Patrónke. Organizátori upriamili svoju pozornosť na tri pre nich najdôležitejšie oblasti: prezentačné zručnosti; „academic writing“, čo je písanie odborných textov v angličtine a poslednou kľúčovou oblasťou je písanie projektov a ich manažment. Vytipovali si lektorov a pozvali ich na seminár.

„Máme tu pani Senj Temple z Viedenskej univerzity, ktorá takéto školenia poskytuje doktorandom na Viedenskej univerzite v rámci ich výučby. Ďalší prednášajúci sú lektori, ktorí sa zaoberajú mentoringom, niektorí sú aj mimo akademickej sféry. Ide o odborníkov na komunikáciu, ktorí majú dlhodobé skúsenosti nielen s vedením takýchto školení, ale aj prácou v teréne pri riešení medzinárodných konfliktov,“ povedala Anna Zahoranová.

„Na medzinárodných konferenciách vidieť markantný rozdiel v prezentáciach študentov z nášho regiónu a ich mladých kolegov napríklad zo Švajčiarska, či Rakúska, kde majú podobné školenia priamo v osnovách.“

„Lebo my častokrát máme „aj viac skúseností, praktických vecí, čo sa týka experimentálnej práce a máme možno aj viac načítaného, ale jednoducho oni to vedia oveľa lepšie predať,“ dodala na záver Alena Šišková.

Príkladom dobrej praxe je pre našich doktorandov Viedenská univerzita, ktorá zriadila školiace centrum pre doktorandov. Je otvorené pre všetkých, ktorí sa chcú zapájať do seminárov o odbornom písaní v angličtine, prezentáciách či schémach, ako sa stať úspešným žiadateľom rôznych grantov.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: seminár na Ústave polymérov SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky