Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie najlepších podnikateľských talentov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Vzdelávacia organizácia JA Slovensko, ktorá poskytuje mladým ľuďom nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie formou zážitkového učenia, organizuje už viac ako dve desaťročia súťaž JA Veľtrh podnikateľských talentov.

JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov, ktorí si v programoch JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu, pod vedením učiteľa a konzultanta z praxe, zakladajú študentské firmy. Študenti v rámci programov preniknú do problematiky riadenia a fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť, riešiť problémy, pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Generálny riaditeľ JA Slovensko, Adam Šepetka, sa k samotným programom vyjadril: „Trh práce sa v súčasnosti mení rýchlejšie, ako to bolo v minulosti. Dnes potrebujeme pripraviť novú generáciu inovátorov a ľudí schopných riešiť problémy v každej oblasti. Potrebujeme ľudí s podnikateľským duchom, aby sme uspeli v riešení nových výziev. Je jednoduché povedať, že svet potrebuje viac podnikateľov, ale v skutočnosti sú podnikateľské zručnosti práve tie, ktoré treba pestovať, ak chceme uspieť na Slovensku, v Európe, či vo svete. Podnikateľské zručnosti sú cennejšie ako inokedy, a to v každom podniku, organizácii alebo administratíve. Sú kľúčovým faktorom pri úspešnom prechode mladých ľudí zo sveta školy do sveta práce. Aj o tom sú programy JA Slovensko.

 

JA Veľtrh podnikateľských talentov, na ktorom študenti prezentujú svoje podnikateľské plány, výrobky a služby, a zároveň sa stretávajú s konkurenciou a súťažia v rôznych kategóriách, aj tento rok ukázal potenciál, kreativitu a inovatívnosť mladých ľudí v ich študentských firmách a tímoch. Na 21. ročníku súťaže hodnotiaca porota zložená z 34 odborníkov z rôznych oblastí posudzovala v 7 hlavných kategóriách 74 podnikateľských plánov. Porota sa zamerala aj na dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti študentov.

JA Aplikovaná ekonómia

Odborná porota vybrala z 50 študentských firiem programu JA Aplikovaná ekonómia dve, ktoré budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach v Španielsku a vo Švajčiarsku. Do finále Company of the Year Competition do švajčiarskeho Lucernu postupuje študentská firma IRDIFY (Gymnázium, Poštová, Košice). Na veľtrhu prezentovala univerzálny diaľkový ovládač určený pre mobilné zariadenia. Garantom a partnerom tohto ocenenia na Slovensku je Citi Foundation.

Reprezentovať našu krajinu na Skills For the Future European Final v Madride budú zástupcovia študentskej firmy ZEAL (Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice). Porotu zaujala stolička Sensor Chair, ktorá sníma sediaceho vodiča a posiela informácie o jeho polohe do mobilnej aplikácie. Garantom ocenenia Skills for the Future Award je automobilka Hyundai.

Aj v tomto roku sa na výročnom zasadnutí Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) bude udeľovať prestížne ocenenie TOP študentský tím Aplikovanej ekonómie. Pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka bude 19. apríla 2016 v Bratislave ocenený študentský tím MANSON z Gymnázia na Školskej ulici 2 v Dubnici nad Váhom za mimoriadnu Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť. Pod vedením učiteľky Adriany Vančovej vymysleli dokovaciu stanicu na mobilné telefóny, ktorá je vyrobená na 3D tlačiarni z recyklovateľného materiálu.

 

Výsledky hodnotenia študentských firiem v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia

Výsledky hodnotenia študentských firiem v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia

 

JA Podnikanie v cestovnom ruchu

24 študentských tímov zo Slovenska predstavilo v rámci programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu na súťaži svoje podnikateľské nápady na zatraktívnenie regiónov Slovenska, v ktorých žijú. Vybrať najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu, produkt cestovného ruchu a najlepší prezentačný tím bolo náročné.

Prvé miesto v kategórií Najzaujímavejšia prezentácia regiónu získal súťažný tím Po stopách Čertov (SOŠ obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, Trenčín). Žiaci využili turistické lokality, v ktorých sa nachádza slovo čert, ako napríklad SKI ČERTOV, Čertová pec a Čertová skala. Tieto následne odprezentovali širokej verejnosti v Trenčianskom kraji.

V kategórii za najlepšiu spoluprácu tímu, spôsob komunikácie medzi sebou i navonok vyhral tím CK Gacoper, (Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca).

Cenu v kategórii SACR Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu za najoriginálnejší nápad, jeho reálnosť a využiteľnosť v regióne získal študentský tím Črepiny minulosti, (SOŠ obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, Trenčín).

 

Výsledky v hlavných kategóriách v hodnotení študentských tímov v rámci programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu

Výsledky v hlavných kategóriách v hodnotení študentských tímov v rámci programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu

Všetkým víťazom v mene redakcie Gratulujeme a reprezentantom Slovenska na medzinárodných súťažiach želáme veľa úspechov!

FOTOGALÉRIA VEĽTRHU 2016

Viac informácii o programe JA Aplikovaná ekonómia

Viac informácii o programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa JA Slovensko

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky