Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nobelove ceny odovzdané laureátom

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /MasterTux/

Pri príležitosti odovzdávania Nobelových cien laureátom, ktoré sa už tradične konalo 10. decembra v Štokholme, zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podujatie ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny. Vedci z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli Nobelove ceny 2018 udelené. 10. decembra si zároveň pripomíname úmrtie jedného z najvýznamnejších vedcov 19. storočia, ale aj vynálezcu a podnikateľa Alfreda Nobela.

„Prvé Nobelove ceny udelili v deň piateho výročia Nobelovho úmrtia, 10. decembra 1901, doteraz bolo celkovo udelených 590 cien. Nobelova cena ako najprestížnejšie vedecké ocenenie sa každoročne udeľuje za fyziku, chémiu, medicínu, literatúru, ekonómiu a za prínos pre mier osobám, ktoré ´ľudstvu preukážu najväčšie služby´. Vedci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach formou popularizačných prednášok ozrejmia problematiku, ako aj vlastný výskum v oblastiach, za ktoré boli udelené v roku 2018 Nobelove ceny za fyziku, chémiu a fyziológiu alebo medicínu“, uviedol počas podujatia prodekan pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Nobelovu cenu za fyziku za rok 2018 udelili trom vedcom za prínos a objavy v oblasti laserovej fyziky. Švédska Kráľovská akadémia vied sa rozhodla oceniť dve nezávislé témy. Prvou z nich je vynález optickej pinzety a druhou technológia, ktorá umožňuje generovať ultrakrátke optické impulzy vysokej intenzity. Fyzikálnu podstatu ocenených laserových techník a aplikácie optickej pinzety priblížili na základe vlastných skúseností dvaja vedci z Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach a Katedry biofyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. a RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.

Nobelovu cenu za chémiu za rok 2018 si podobne ako vo fyzike rozdelili traja laureáti za riadenú evolúciu proteínov a za fágové zobrazenie peptidov a protilátok, známe ako displej technológie. V prednáške Evolúcia v skúmavke ozrejmil túto problematiku doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD., vedúci Centra interdisciplinárnych biovied TIP UPJŠ v Košiciach.

Nobelovu cenu za fyziológiu/medicínu za rok 2018 získala dvojica imunológov za objav v liečbe rakoviny pomocou špeciálnej formy imunoterapie, tzv. inhibície negatívnej imunitnej regulácie. Obaja prispeli k zavedeniu novej, vysoko účinnej metódy liečby rakoviny, ktorá nie je nasmerovaná priamo na nádorové bunky, ale na bunky nášho imunitného systému. Molekulárnu podstatu oceneného terapeutického prístupu priblížila záujemcom počas podujatia ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny RNDr. Vlasta Demečková, PhD. Na základe vedeckých výsledkov košického pracoviska poukázala na to, že nefunkčný imunitný systém v priebehu onkologických ochorení je možné reštartovať vhodným imunoterapeutickým prístupom, s cieľom posilniť imunitný dozor v tele pacienta.

Verejnosť, študenti stredných škôl, učitelia, ale aj kolegovia a študenti UPJŠ sa tak mali možnosť oboznámiť s najnovšími výsledkami svetovej vedy.

Informácie o jednotlivých udelených Nobelových cenách za rok 2018 nájdete aj na našom portáli Veda na dosah /TAG: Nobelove ceny 2018/

 

Informácie poskytla: Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

Ilustračné foto: Pixabay.com /MasterTux/

Redigovala a uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky