Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nádejní vedci zostrojili „bombový“ kalorimeter

VEDA NA DOSAH

ilustračná foto

Budúci vedci či vedeckovýskumní pracovníci isto vyrastú zo žiakov Základnej školy s materskou školou, Ul. 1.mája, Báhoň v Bratislavskom kraji. Podarilo sa im totiž už v školských laviciach zostrojiť model „bombového“ kalorimetra z kovového obalu potraviny.

Triedny kolektív sa zapojil do súťažno-vzdelávacej aktivity „Recyklácia odpadov z obalov potravín – starým veciam nová šanca“, ktorú finančne podporil Recyklačný fond. To všetko prebehlo v rámci týždňa Hovorme o jedle, ktorý bol v polovici novembra realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mnohé školy sa zapojili naozaj aktívne; práve žiaci z Báhoňa uspeli v kategórii triedne kolektívy II. stupňa ZŠ.

Ako  ich projekt prebiehal?

Cieľom žiakov bolo zistiť, koľko tepla sa vyprodukuje pri spálení 100g vlašského orecha, resp. zistiť energetickú hodnotu vlašských orechov. Ďalej, tiež dozvedieť sa o tom, čo z kovov, ktoré sú v podstate odpadom po ich vytriedení vyrobiť a ako ich recyklovať. Ako sa uvádza v popise ich projektu, všetko živé si na zachovanie činností ako je rast, pohyb či udržiavanie telesnej teploty, vyžaduje energiu. „Je niekoľko metód, ako sa dá zistiť energetická hodnota potravín. Laboratórnymi metódami vieme zistiť množstvo energie v potravinách tým, že ich spálime. Vyprodukované teplo udáva ich energetickú hodnotu. Množstvo energie sa udáva v KJ alebo v kcal prepočítané na 100 gramov potraviny.“ No, a práve na zistenie energetickej hodnoty potravín žiaci z Báhoňa vyrobili jednoduchý kalorimeter, ktorý nazvali „bombový“ a využili na to kovovú plechovku.

Najskôr si upravili plechovku, a to tak, že vystrihli otvory v tvare V na obvode plechovky tam, kde bolo odstránené dno. Na opačnej strane vyrezali do vrchnáka otvor na skúmavku a okolo ešte niekoľko malých otvorov. Do korkovej zátky nasadili špendlík a zátku obalili hliníkovou fóliou tak, aby zabránila horeniu. Do skúmavky naliali 20 ml vody. Odmerali začiatočnú teplotu vody. Odvážili tiež 20 g vlašského orecha. Následne nasadili orech na koniec špendlíka a zapálili ho. Po spálení orecha odmerali teplotu vody v skúmavke a zapísali túto hodnotu. Vypočítali tak, koľko tepla prijala voda spálením orecha. Potom ešte prepočítali túto hodnotu na 100 g orecha. Ako uvádzajú vo svojom zhrnutí, energetická hodnota potravín sa určuje spálením nejakej potraviny. „Okrem toho, že sme zistili energetickú hodnotu vlašského orecha, zostrojili sme si aj učebnú pomôcku z odpadu – z kovovej nádoby, ktorú by sme inak vyhodili,“ konštatovali na margo snahy o recykláciu odpadov z obalov potravín.
Viac informácií o projekte školy získate z materiálu „Recyklácia odpadov z obalov potravín – STARÝM VECIAM NOVÁ ŠANCA“.

Pokus s „bombovým“ kalorimetrom realizovaný žiakmi Základnej školy s materskou školou Báhoň

Okrem kalorimetru sa deti venovali aj iným pokusom, aby sa naučili, ako je možné recyklovať odpady. Vyhotovili vodováhu zo sklenenej fľaše, ale aj z tetrapaku či zrážkomer z plastových fliaš.

Výsledky 4. ročníka celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle vyhlásila 16. novembra 2016 v Hoteli Carlton v Bratislave Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Do projektu sa v tomto roku zapojilo 423 základných škôl, medzi ktorými boli aj špeciálne základné školy.

Projekt Hovorme o jedle pozostával okrem súťažno-vzdelávacej aktivity Recyklácia odpadov z obalov potravín – Starým veciam nová šanca aj z ďalších aktivít, ako boli: súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle, výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Prečo jem slovenské potraviny, víkendová aktivita pre žiakov a ich rodinných príslušníkov – Varíme so Značkou kvality SK.

Všetkých päť vyhlásených aktivít ukázalo, že žiaci základných škôl sa tém o potravinách zhostili na výbornú. Pri tvorení projektov, literárnych či výtvarných prác využili originalitu a nápaditosť. Mnohé súťažné príspevky v sebe niesli hlbokú myšlienku pohľadu troch generácií /deti, rodičia a starí rodičia/ na to, ako sa vyrábali potraviny a čo znamenali pre jednotlivé generácie.

ilustračný obrázok

V literárnej súťaži Prečo jem slovenské potraviny sa žiaci formou úvahy alebo eseje zamýšľali nad dôvodmi, prečo uprednostňovať domáce výrobky a čím sú kvalitnejšie oproti zahraničným potravinám. „Prečo by sme nepodporovali aj slovenských poľnohospodárov a potravinárov, keď môžeme fandiť slovenským futbalistom či cyklistom? Prečo máme dávať prednosť neznámym potravinám z cudziny, keď máme rovno pod nosom tie naše, voňavé a zdravé?“ To sú len dve otázky z množstva ďalších, ktoré zazneli z úst v podaní víťazov počas slávnostného vyhodnotenia súťaže v Bratislave.

„Presne toto sú tie momenty, ktoré nám, poľnohospodárom a potravinárom, dávajú nádej, že naša obrovská námaha s výrobou potravín a s prinavrátením lepšieho statusu poľnohospodárom a potravinárom v očiach našej spoločnosti má stále zmysel. Že má zmysel aj naďalej pestovať plodiny, chovať hospodárske zvieratá a snažiť o lepšie speňažovanie našich výrobkov. Že má zmysel bojovať a presviedčať zákazníkov v mestách a na dedinách, aby kúpou zahraničných potravín nepodporili rakúskeho alebo poľského farmára, ale vložili do košíka práve naše potraviny a dali tak prácu Slovákom, ktorí následne obrobia našu krajinu,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík počas svojho príhovoru.

Najaktívnejšou základnou školou na Slovensku sa stala Základná škola sídliaca na Hlavnej ulici v Gelnici. Zvíťazila preto, lebo sa zapojila do najväčšieho počtu vyhlásených denných tém a za súťažné príspevky získala najvyššie hodnotenie odbornej komisie.

Kompletný zoznam víťazov nájdete na tomto odkaze.

Cieľom projektu Hovorme o jedle je podnietiť diskusiu v základných školách medzi žiakmi, učiteľmi, ale aj rodičmi o potravinách, správnych stravovacích návykoch, aby mladá generácia spotrebiteľov vedela, aké potraviny má nakupovať a prečo je dôležité podporovať domácich producentov.

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, uviedla, že dlhodobo upozorňujú na fakt, že práve oblasti vzdelávania o potravinách a výžive, základe našej existencie, nie je venovaný dostatočný priestor v rámci školských učebných osnov. Aj takýmto spôsobom sa preto snažia, aby sa o tejto problematike deti dozvedeli počas vyučovania čo najviac a najlepšie hravou formou.

Pokus s „bombovým“ kalorimetrom realizovaný žiakmi Základnej školy s materskou školou Báhoň

Týždeň Hovorme o jedle je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Štátna veterinárna a potravinová správa a potravinárska samospráva –  Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský cukrovarnícky spolok a Únia potravinárov Slovenska.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: www.opotravinach.sk; Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky