Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Laureáti súťaže Študentská osobnosť Slovenska si prevzali ocenenie

VEDA NA DOSAH

Porota súťaže v školskom roku 2019/2020 posudzovala až 91 nominácií.

Laureáti ocenenia Študenská osobnosť roka. Zdroj: JCI-Slovensko

Laureáti ocenenia Študentská osobnosť Slovenska. Zdroj: JCI - Slovensko

Čo dokáže najlepšie zrušiť typické stereotypy o lenivosti mladých ľudí? Odpoveďou môže byť 91 nominácií a 13 laureátov v súťaži Študentská osobnosť Slovenska.

Ide o celoštátnu súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vo veku od 18 do 35 rokov. Do súťaže sa však študenti neprihlasujú sami – nominujú ich do nej jednotlivé fakulty alebo vedecké pracoviská.

Tento rok odborná porota, zložená z odborníkov menovaných garantmi projektu, vyberala víťazov z 91 nominácií a 13 laureátov si cenu prevzalo v stredu 1. 7. 2021 v Pálffyho paláci.

Celoslovenskú súťaž organizuje nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia – Obchodná komora mladých. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Odborným garantom súťaže je Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Víťazi 12 kategórií získali diplom o víťazstve vo svojej kategórii, vecnú cenu a finančnú odmenu. Absolútny víťaz získal špeciálnu finančnú odmenu a ďalšie vecné ceny.

Absolútnym víťazom, teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska, sa stal Ing. Lukáš Tóth zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach.

K študijnému programu energetické stroje a zariadenia sa Ing. Lukáš Tóth dostal vďaka svojmu záujmu o moderné pohonné systémy a hlavne o ekologické riešenie súčasnej problematiky v oblasti dopravy a využívania energií. V rámci riešenia diplomovej práce navrhol a skonštruoval prototyp vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály. S týmto exponátom sa v roku 2018 zúčastnil na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, kde získal Cenu veľtrhu.

V súčasnosti sa ako doktorand vo vedeckovýskumnej oblasti venuje prevažne vodíkovým technológiám, a to primárne získavaniu vodíka zo syntézneho plynu produkovaného z komunálneho nerecyklovateľného odpadu v plazmových reaktoroch. Takáto technológia by mohla umožniť decentralizáciu výroby vodíka po celom území Slovenska, ako aj riešiť lokálne problémy s nerecyklovateľnou zložkou komunálneho odpadu. Uvedená technológia môže tiež sekundárne prispieť k vzniku a rozšíreniu vodíkových čerpacích staníc.

Okrem hlavných výskumných smerov v oblasti vodíkových technológií a realizácií startupu sa po vypuknutí pandémie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 stal členom tímu zodpovedného za návrh rôznych variantných riešení ochranných prostriedkov – tvárových štítov v rámci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V prvej vlne šírenia vírusu COVID-19 sa zapojil do programu Pomôž nemocnici – vyrábal predovšetkým pre menšie nemocnice a strediská ochranné pomôcky, respirátory a tvárové štíty.

Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore získal Ing. Imrich Sánka, ktorý sa zaoberá aj technikou budov s obnoviteľnými zdrojmi energie, cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť si odniesol Ing. Miroslav Čibik a cenu spoločnosti ABB (priemysel 4.0) dostal Ing. Erik Kajáti, PhD.

Koncept inovácii, vedy a techniky. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná grafika. Zdroj: iStockphoto.com

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách:

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline;
 2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach;
 3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach;
 4. Lekárske vedy: Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave;
 5. Farmácia: Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave;
 6. Prírodné vedy, chémia: Mgr. Hemen Sendi, Ústav zoológie SAV v Bratislave;
 7. Stavebníctvo, architektúra: Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave;
 8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre;
 9. Filozofia, politológia, sociológia, história: Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave;
 10. Právo: JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
 11. Kultúra, umenie: Mgr.art.Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave;
 12. Ekonómia: Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave;
 13. Šport: Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj začínajúcich podnikateľov na Slovensku.

Zdroj: Tlačová správa JCI Slovensko

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky