Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovatívne projekty majú možnosť získať grant

VEDA NA DOSAH

KET4

Máte inovatívnu myšlienku a chcete ju uplatniť v praxi? Je tu pre vás projekt Key enabling technology for Clean production (KET4CP).

„Najlepším receptom na udržanie konkurencieschopnosti a nasledovanie nových trendov je zavádzanie inovácii vo firme. Ak ste výrobný malý a stredný podnik a nemáte dostatok finančných prostriedkov na financovanie inovácií, tak projekt KET4CP je tá správna voľba pre vás!,“ uvádza Slovak Business Agency (SBA), ktorá ponúka firmám získať grant vo výške 50 000,00 eur pre zavedenie inovácie vo firme.

Záujemcovia o tento projekt by mali pôsobiť v oblastiach ako je vývoj nových výrobných procesov, zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením výrobných nákladov, zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením spotreby energie počas celého životného cyklu výrobkov či znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie znížením tvorby odpadu a emisií znečisťujúcich látok.

Prvá časť grantu (50 %) bude poskytnutá najneskôr jeden týždeň po podpísaní GA (General Agreement, začiatok poskytovania služby) a druhá časť (50 %) max. jeden týždeň po schválení micro grant implementation report – ukončenie poskytovania služby. Služba môže byť poskytovaná maximálne v dĺžke 6 mesiacov.

Rovnako tak výzva smeruje aj na univerzity a výskumné ústavy, ktoré majú možnosť zapojiť sa do projektu ako KET partner. Na Slovensku je zatiaľ jediným členom Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a jej Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklo.

Viac informácií

„Cieľom projektu ju urýchliť zavádzanie vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby pre malých a stredných podnikateľov a uľahčiť ich prístup k týmto technológiám. Cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom zavedenia udržateľného ´virtuálneho one-stop-shop´ prístupu do technologických služieb a/alebo zariadení do siete technologickej infraštruktúry v oblasti vyspelej výroby pre čistú výrobu,“ konštatovali realizátori projektu.

Ďalším cieľom projektu je vybudovanie nadnárodnej platformy pre spoluprácu KET centier a firiem s inovačným potenciálom. „Oblasť KET je dôležitou súčasťou ekonomiky EÚ a z tohto dôvodu projekt napomáha zvyšovaniu potenciálu vybraným spoločnostiam zaoberajúcich sa skúmanou problematikou. Ambíciou projektu je taktiež do roku 2020 zahŕňať 100 KET centier a 180 EEN partnerov s tisíckou podaných žiadostí od MSP ročne,“ vysvetlili predstavitelia SBA.

Ďalšie informácie 

https://www.ket4sme.eu/

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KET4CleanProductionSurvey2018

 

Informácie poskytla: Oľga Némethová, manažér podpory medzinárodnej spolupráce MSP SBA

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj fotografie:

http://www.sbagency.sk/projekt-ket4cleanproduction-key-enabling-technologies-klucove-podporne-technologie-pre-cistu#.W-dKWfZFzIW

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky