Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fablab tvorivo – nielen pre učiteľov informatiky

VEDA NA DOSAH

ukážka myši

Podrobný návod na výrobu modulárnej robotickej myšky.

Slovenská spoločnosť elektronikov v spolupráci s FabLabom Bratislava pripravili počas Letného sústredenia talentovanej mládeže v elektronike (LSTME) na Krahuliach malú modulárnu robotickú myš.

súčasť myšiKaždý účastník sústredenia si robota mohol upraviť podľa svojich predstáv a následne vytlačiť na jednej zo 7 dostupných 3D tlačiarní. Účastníci si tak zmontovali a naprogramovali svoju vlastnú verziu „myšky“. Modulárny systém pozostával z knižnice stavebných prvkov vymodelovaných v programe OpenSCAD, ktoré sú tvorené z nasledujúcich dielov: podvozok, motor, kolieska, Arduino Nano, ultrazvukový snímač, IR prijímač, trojkanálový snímač intenzity odrazeného svetla a ďalších súčiastok. Skúsenejší si z jednotlivých súčiastok a úpravou podvozku navrhli vlastnú mechanickú konštrukciu. Účastníci sústredenia sa stotožnili so svetovým hnutím otvorených technológií a otvoreného softvéru a svoje výrobky a programy umiestňujú na verejné servery.

Všetko o myši nájdete na otvorenej platforme FabLabNet, konkrétne pod označením MultiMouse alebo taktiež na stránke bratislavského FABLab-u, kde záujemcovia z radov verejnosti nájdu odkazy na zdrojové súbory, zoznam súčiastok, schému, 3D modely, obrázky a videá hotových myšiek, aby si ju mohli vytvoriť podľa pripraveného návodu, prípadne sa týmto návodom inšpirovať k vytvoreniu vlastnej alternatívy.

Fablab ako oddelenie Centra vedecko-technických informácií SR je zapojené do implementácie projektu nadnárodnej spolupráce FabLabNet, ktorý sa realizuje prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF. Projekt sa zameriava na inovačný potenciál FabLabov v strednej Európe a podporu inovačných ekosystémov.

 

Autori:

Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR, FABLAB Slovensko

Ing. Jozef Vaško, Fablab, CVTI SR, FABLAB Slovensko

Foto: Ing. Jozef Vaško, Fablab, CVTI SR, FABLAB Slovensko

Redigovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky