Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v Quarku 3/2024

VEDA NA DOSAH

V hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark geologička Mária Bizubová približuje náplavové kužele, formy georeliéfu, ktoré využívajú takmer všetky sídla na úpätiach pohorí.

Obálka časopisu Quark 3/2024

Zdroj: Quark

Na úpätiach pohorí nachádzame formy fluviálneho georeliéfu tvarom pripomínajúce vejáre. Ide o náplavové kužele, ktoré sa formujú činnosťou vodných tokov pri epizodických zrážkových anomáliách. Mnohé mestá a vidiecke obce Slovenska ich svojou zástavbou kopírujú.

Prototypom je náplavový kužeľ, na ktorom je situovaný Svätý Jur. Osobitnú skupinu reprezentujú glacifluviálne kužele. Viažu sa na predpolia pohorí, ktorých doliny v starších štvrtohorách vypĺňali horské ľadovce. Príkladom je kužeľ Belej, na ktorom sa nachádza Liptovský Hrádok a ďalšie obce v jeho okolí.

Slovenská krajina poskladaná z mozaiky pohorí charakteru hrastí, kotlín a nížin, ktoré sú priekopovými prepadlinami, je výsledkom mladých, terciérnych a kvartérnych tektonických procesov. O zjemnenie zlomových kontaktov medzi nimi sa okrem svahových procesov postarali vodné toky, ktorých režim bol ovplyvnený klímou a tektonikou. Výsledkom ich činnosti a vzájomnej interakcie sú náplavové či proluviálne kužele. Tieto frekventované tvary zemského povrchu ako otvorené a mierne klenuté vejáre lemujú úpätia pohorí a často zasahujú hlboko do priľahlých zníženín.

Tvoria sa akumuláciou riečnych nánosov vo vyústení riek a potokov z pohoria, ale aj horských tokov tečúcich z bočnej do hlavnej doliny. Ich genéza sa viaže na lokálne, relatívne krátke, ale veľmi intenzívne zrážky spôsobujúce povodňové situácie. Rozvodnené vodné toky vtedy transportujú veľké množstvo materiálu zvnútra pohoria na predpolie, kde dochádza k jeho usadzovaniu. Po skončení prívalovej situácie sa voda vracia späť do koryta, ktoré býva často zanesené štrkovo-piesočnatým materiálom. Vodný tok si preto hľadá nové cesty a na povrchu náplavového kužeľa sa vetví na ramená – furkuje či divočí. Tým sa zmenšuje jeho kinetická energia, rýchlosť a unášacia schopnosť.

Kúzla vedeckých hračiek

Vo vedeckých hračkách sú okrem potešenia z hry a poznania väčšinou skryté nenápadné tajomstvo či prekvapenie. O vedeckých hračkách, organizovaní výstav a záujme verejnosti sme sa rozprávali s Beatou Puobišovou z občianskeho združenia Vedecká hračka.

Keď vzorec nestačí

Na čo sú názvy minerálov? Pozrime sa na grafit a diamant. S chemickým vzorcom sa trápiť nemusíme. Tvorí ho značka uhlíka, ktorá však takmer nič nehovorí o tom, aké sú to látky.

Hrozba na displeji

Smartfóny sú neoddeliteľnou súčasťou dňa aj študentov medicíny. Nemocničné prostredie je však spojené s výskytom baktérií. Keby boli prítomné na smartfónoch, telefóny by sa mohli stať nosičmi patogénov.

Zobákovanie, S radarom na Marse, Tajomné mraky Venuše, Rozpoznávanie tváre, Záhadný sprievodca pulzara, Jedy v krvi, Kávová usadenina v batérii, Predkovia milovali ovocie, Praveká výroba lán, Podzemná palma, Pestovanie sietnice, Čítanie z neúplnej DNA, to je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v marcovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách.

Výber článkov v marcovom čísle časopisu Quark

Nie je dobré ako dobré

V tejto časti seriálu o vysvetliteľnej umelej inteligencii si ukážeme jeden zo spôsobov, ako získať dobré vysvetlenia a zároveň overiť, do akej miery pomáhajú ľuďom pri plnení úloh.

Geolokality v okolí Nitry

V tretej časti rubriky o geodiverzite Slovenska si priblížime dve geovedne zaujímavé lokality z okolia Nitry.

Úspech amatérskej astronómie

Amatérskym astronómom sa podarilo objaviť mesiac asteroidu pomocou pozorovania zákrytu vzdialenej hviezdy.

Jedinečná krátkonôžka

Na území Slovenska sa vyskytuje dvanásť druhov plazov. Krátkonôžka štíhla, náš jediný scinkovitý plaz, patrí medzi naše najmenšie, najkrajšie a najvzácnejšie.

Prezimované krásavce

Na jar si mnohí všimnú nápadnejšie denné motýle, ktoré sa prebúdzajú po zime. Niektoré opustili svoje úkryty, iné sa vyliahli z kukiel. Tých, ktoré zimujú ako imága, je len niekoľko.

Na dvoch nohách

Beháme takmer všetci. Všetci pritom intuitívne zdvíhajú nohy, aby natiahli krok, švihajú pažami, aby udržali stabilitu, a snažia sa vyjsť s dychom. Už to je veda.

Myšlienky na cestách

Naše slová môžu vďaka písmu putovať v čase a priestore bez ohľadu na to, kde sme a či vôbec ešte žijeme. Jedna z foriem takéhoto putovania myšlienok dostala názov pošta.

Čistička civilizácie

Kanalizácia sa zrodila už na úsvite civilizácie, no jej poslanie sa naplnilo až v moderných časoch budovaním čističiek.

Mechanický paradox

Tento pokus je známy viac ako dvadsať storočí a neustále nás dokáže fascinovať. Jeho nádherné remeselné vyhotovenia možno nájsť vo viacerých múzeách celého sveta.

Hojenie kožných rán

Rezistencia baktérií proti dostupným antibiotikám je už vážnym problémom. Jednou z hrozieb sú stafylokokové infekcie spôsobujúce komplikácie chronických rán a pomalšie hojenie.

O pôvode asymetrie

Molekuly, ktoré sú základnými stavebnými zložkami života, sa typicky môžu nachádzať v dvoch formách, ľavej a pravej. Život si však vybral len jednu z nich. Prečo práve tú?

Nečakaná tolerancia chladu

Vedeckým tímom sa podarilo priradiť špecifické kamenné nástroje našim priamym pravekým predkom, čo potvrdilo ich skorú prítomnosť severne od Álp.

Kvetinová pošta

Izabela Textorisová, uznávaná odborníčka v odbore botanika, sa vzdelávala sama a celý život pracovala na poste, ktorý si s vedeckým bádaním asi nikto nespája.

 

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. marca 2024, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky