Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v októbrovom Quarku 2018

VEDA NA DOSAH

časopis QUARK – október 2018

Hlavnou témou októbrového čísla Quarku sú mosty. Aj keď sú súčasťou nášho každodenného života, často ide o nevšedné diela ľudského umu, ktoré majú svoj príbeh, svoj životopis. Vyrážajú nám dych svojou výškou, dĺžkou, zložitosťou stavby či nápadom jeho tvorcu.

Most sa narodí keď vznikne potreba prechodu ponad nejakú prekážku. Prvými mostami boli primitívne lávky z kmeňov stromov. Pokrok v technológiách postupne umožnil stavať nielen z väčšieho množstva materiálov, ale aj čoraz náročnejšie mosty. O type mosta sa rozhoduje už na začiatku. A treba povedať aj to, že most väčšinou nenavrhuje architekt, ale mostár. Most je totiž predovšetkým technická záležitosť, ktorá si vyžaduje vysokokvalifikovaného špecialistu. Konštrukčné riešenie mosta má svoje prísne pravidlá. Most musí byť staticky, ekologicky a ekonomický výhodný, a len vtedy sa stáva zároveň pekným, pretože je po všetkých stránkach efektívny.

Mostár v danej lokalite musí predovšetkým preskúmať, akú prekážku má most preklenúť. Od toho sa odvíja, kde môže mať budúci most oporné body, laicky povedané – na čom bude stáť. Tento faktor v najväčšej miere určuje budúcu konštrukciu mosta.

Ako si obľúbiť fyziku – možno povedať, že matematiku a fyziku žiaci vo všeobecnosti nepovažujú za svoj najobľúbenejší či aspoň obľúbený predmet. O zatraktívnení týchto vedných odborov sme sa rozprávali s učiteľkou Základnej školy na Rajčianskej ulici v Bratislave PaedDr. Tatianou Mičáňovou.

Čas liahnutia dinosaurov – ako dlho sa vyvíjali embryá dinosaurov, z ktorých sa vyvinuli súčasné vtáky? Je vôbec možné, aby súčasná veda dokázala rozlúsknuť tento tvrdý prehistorický oriešok? Slovensko-americký tím prezentuje výsledky svojej práce a ponúka riešenie vo vedeckom časopise Scientific Reports.

Čaj – a toľko vedy! – predstava kuchyne ako fyzikálneho laboratória sa zdá byť rovnako uletená ako varenie využívané na demonštráciu fyzikálnych javov. Oboje však súvisí s fyzikou väčšmi, ako sa na prvý pohľad zdá. Fyzikálne javy, totiž neexistujú len na výučbe v škole, ale sú všade okolo nás, dokonca môžu byť aj zaujímavé a zábavné.

ilustračné foto: Pixabay.com /čaj/

Batéria, čo nevzplanie, Na šírke záleží, Do vesmíru výťahom, Skryté tunely lebky, Rakovina sa slonom vyhýba, Voda zo vzduchu, Starý mak, mladé morfium – to je len malý výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Nie je nijakým tajomstvom, že kým ste na internete, stránky, ktoré navštevujete, sledujú vašu aktivitu. O tom, čo všetko sa dá z vašich aktivít na internete zistiť sa dočítate v článku Nenásytná chobotnica. Lekári bez plášťov je článok, v ktorom sa dočítate ako umelá inteligencia pomáha lekárom pri určovaní diagnózy. Program Watson for Oncology vie stanovovať diagnózy a určovať plán liečby pacientov s rakovinou. Materiál ako zo sci-fi – v tomto príspevku pôjde o grafén a jeho možnosti využitia v elektronike. Ide najmä o inteligentné batérie, flexibilné senzory, či zariadenia na báze fotoniky. Výsledkom osudového splynutia dvoch neutrónových hviezd pri úkaze známom ako GW170817, pozorovanom v auguste v roku 2017, je pravdepodobne čierna diera. Taký je výsledok bádania astronómov o tomto úkaze po roku. Viac sa dozviete v článku: Objasňovanie úkazu GW170817. Fúzatka je veľká asi ako vrabec, no má nápadný dlhý stupňovitý chvost. Keďže je veľmi vzácna a patrí medzi ťažko pozorovateľné druhy, mnohí ju v našej prírode ešte nevideli. Možno sa vám ju nikdy ani nepodarí vidieť v prírode, môžete sa však s ňou zoznámiť v článku: Nápadne nenápadná fúzatka. Ak sa bavíme o kôrovcoch, na myseľ nám obvykle prídu buď dafnie a cyklopy známe z akvárií, alebo raky či krevety, známe ako pochúťka z reštaurácií. Na ich príbuzných sa však často zabúda a tak vám ich pripomenieme v článku: Rovnakonôžky sa predstavujú. Vodné elektrárne sa okrem výroby elektrickej energie stavajú aj pre svoje protipovodňové a závlahové funkcie. Bránia však vodným živočíchom migrovať a degradujú riečny ekosystém. Elektráreň na Čiernom Váhu je unikátna vo viacerých smeroch. Ako vplýva na riečny ekosystém sa dozviete v príspevku: Vodný ekosystém Čierneho Váhu. Odborníkov sme sa opýtali Ako pokračujú výskumy v CERN-e? CERN alebo aj Európska organizácia jadrového výskumu (European Organization for Nuclear Research) je najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete. Bežný človek zrejme ani netuší, koľko moderné dopravné lietadlá vlastne stoja. Otázka o cene lietadla, v ktorom ste sa práve usadili, by asi prekvapila aj palubný personál. Z verejných informačných zdrojov sa jeho skutočná cena dá zistiť len ťažko. Výrobcovia lietadiel však publikujú tzv. cenníkové ceny svojich výrobkov a z tých sme zistili, ktoré sú Najdrahšie lietadlá sveta. Zberačov jahôd na poliach Spojeného kráľovstva je nedostatok, v blízkej budúcnosti by ich však mali nahradiť roboty. Viac k tejto téme sa dozviete v článku: Brexit a zber jahôd. Dubaj nechce stratiť korunu najvyššej budovy sveta, o ktorú ho chce pripraviť veža Jeddah v Saudskej Arábii s termínom dokončenia pred rokom 2020, a tak stavia Dubaj Creek Tower, bude to Veža do nebies. Centrum vedecko-technických informácií SR píše svoju históriu už od roku 1938. V súvislosti s týmto jubileom sme oslovili niektorých našich spolupracovníkov a autorov článkov, aby sa s nami podelili o ich vzťah k vede. Ich odpovede nájdete v článku: Byť v tom až po uši. Vedci z IBM Research vo švajčiarskom Zürichu vyvinuli program na báze strojového učenia (machine learning), ktorý pomôže pri tréningu predpovedania priebehu organických chemických reakcií. A tak vznikol Organický chemik z IBM. Analýza DNA z úlomku kosti doložila existenciu prvej známej dcéry neandertálskej matky a otca denisovana. Žila pred približne 90-tisíc rokmi. Viac sa dozviete v článku: Praveká princezná dvojakej krvi. Samozrejme aj v októbrovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých matematických úlohách.

 

Výber článkov v októbrovom čísle časopisu Quark

Curriculum vitae mosta

Mosty boli a sú súčasťou nášho každodenného života. Mnohé vyrážajú dych svojou výškou, dĺžkou, zložitosťou stavby či nápadom tvorcu. A majú svoj príbeh, svoj životopis.

Nenásytná chobotnica

S globálnym rozmachom internetu začala rásť aj malá chobotnička, ktorej potravou sú údaje. Naše súkromné. Napĺňa sa tak známe Orwellovo Veľký brat sa pozerá!

Lekári bez plášťov

Umelá inteligencia stanovuje diagnózy a určuje plán liečby pacientov. Priamo asistuje lekárom a užitočná je aj v oblasti vzdialenej komunikácie s pacientom formou telemedicíny.

Materiál ako zo sci-fi

Nové materiály a technológie udržiavajú tempo inovácií v elektronike. Presadzujú sa inteligentné batérie, flexibilné senzory či zariadenia na báze fotoniky využívajúce grafén.

Ako si obľúbiť fyziku

O zatraktívnení výučby matematiky a fyziky sme sa rozprávali s učiteľkou Základnej školy na Rajčianskej ulici v Bratislave PaedDr. Tatianou Mičáňovou.

Objasňovanie úkazu GW170817

Splynutie dvoch neutrónových hviezd v minulom roku viedlo k simultánnej detekcii gravitačných vĺn a elektromagnetického žiarenia a vrhlo nové svetlo na proces splývania kompaktných objektov.

Nápadne nenápadná fúzatka

Fúzatka je veľká asi ako vrabec, no má nápadný dlhý stupňovitý chvost. Keďže je veľmi vzácna a patrí medzi ťažko pozorovateľné druhy, mnohí ju v našej prírode ešte nevideli.

Rovnakonôžky sa predstavujú

Rovnakonôžky sú primárne morské kôrovce. Jednej skupine sa však podarilo kolonizovať aj pevninu. Ide o tvarovo rôznorodé tvory, z ktorých poznáme vyše 10 000 druhov.

Vodný ekosystém Čierneho Váhu

Vodné elektrárne bránia vodným živočíchom migrovať a degradujú riečny ekosystém. Elektráreň na Čiernom Váhu s hornou nádržou na kopci je unikátna vo viacerých smeroch.

Čas liahnutia dinosaurov

Ako dlho sa vyvíjali embryá dinosaurov, z ktorých sa vyvinuli súčasné vtáky? Je vôbec možné rozlúsknuť tento tvrdý prehistorický oriešok? Slovensko-americký tím ponúka riešenie.

Ako pokračujú výskumy v CERN-e?

Fyzici sú presvedčení, že existuje aj fyzika za Štandardným modelom, ktorá vysvetľuje jeho niektoré teoretické nedostatky. Nádeje na objavenie nových častíc vkladajú do urýchľovačov v CERN-e.

Najdrahšie lietadlá sveta

Otázka o cene lietadla, v ktorom letíte, by asi prekvapila aj palubný personál. Na tabuľkové ceny, ktoré uvádzajú výrobcovia, dostávajú letecké spoločnosti individuálne zľavy.

Brexit a zber jahôd

Na poliach Spojeného kráľovstva chýbajú zberači jahôd a očakáva sa, že po brexite budú chýbať ešte viac. Čoskoro by ich však mohli nahradiť roboty.

Veža do nebies

Dubaj nechce stratiť korunu najvyššej budovy sveta, o ktorú ho chce pripraviť veža Jeddah v Saudskej Arábii, a tak stavia Dubaj Creek Tower. Mala by byť vysoká viac ako 1 300 metrov.

Organický chemik z IBM

Nová služba cloud, ktorú autori nazvali IBM RXN, pracuje na báze umelej inteligencie a dokáže predpovedať produkty reakcií z reaktantov, ktoré sami nakreslíte.

Praveká princezná dvojakej krvi

Analýza DNA z úlomku kosti doložila existenciu prvej známej dcéry neandertálskej matky a otca denisovana. Žila pred približne 90-tisíc rokmi.

Zakladateľ nemocnice v Žiline

Očný lekár MUDr. Vojtech Spanyol, vynikajúci odborník, sa zaslúžil o zlikvidovanie trachómu na Kysuciach, ako aj o vznik staníc zameraných na prevenciu.

 

Autor: Redakcia Quark

Foto: Redakcia Quark; Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Viac o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 10/2018), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky