Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v októbrovom Quarku 2016

VEDA NA DOSAH

časopis QUARK – október 2016

Na konci októbra, v nedeľu 30. 10. 2016, sa vrátime k zimnému času. Aké sú dôvody pre zmenu času a aké sú jeho dôsledky? Odpoveď na túto otázku sa dozviete v pravidelnej rubrike nášho časopisu – Pýtame sa odborníkov. Ľudia si zmenu času nikde priveľmi neobľúbili. Aj keď prechod na zimný čas vnímajú ľudia zvyčajne lepšie ako náhle skoršie vstávanie na jar, súvisiace s prechodom na letný čas, ani táto zmena nemusí byť bez následkov na ľudský organizmus.

Z celkového objemu vody na Zemi len necelé 2 % tvoria sladkú vodu. Tá je však podmienkou existencie života a oddávna slúži aj ako obnoviteľný zdroj energie. Je zle, keď je jej málo, no je zle, aj keď je jej priveľa. O vodu sa musíme starať, rozumne s ňou hospodáriť a využívať ju. Na to slúžia vodné stavby. Ani v ére počítačov a kozmických letov nevieme presne vypočítať, ako prúdi voda – najmä komplikované prúdenia okolo objektov vodných stavieb. Preto sa dodnes stavajú aj fyzikálne modely vodných diel. Bližšie o problematike hospodárenia s vodou a o moderných metódach prípravy vodných stavieb sa dočítate v hlavnom októbrovom článku.

Rozvoj technológií prináša nové výzvy aj v uplatňovaní etických princípov. Všeobecne platné etické princípy nie je možné jednoducho aplikovať na situácie súvisiace s robotmi a autonómnymi zariadeniami. Roboetika, téma ktorú tiež nájdete v októbrovom Quarku, sa zaoberá uplatňovaním etických princípov pri vývoji robotov a všeobecne pri vývoji umelých inteligentných systémov. Čoraz nástojčivejšie tak vstupuje do nášho života nová morálka – morálka robotov.

 

Z obsahu októbrového Quarku ďalej vyberáme:

Umierajúce morské lesy

Veľké časti lesa rias na útesoch Západnej Austrálie, ktoré vďaka turizmu a rybárskej produkcii prinášali zisk 10 miliárd dolárov ročne, sú preč a pravdepodobne sa už neobnovia.

Starostlivosť o vodu

Je zle, keď je jej málo, no je zle, aj keď je jej priveľa. O vodu sa musíme starať, rozumne s ňou hospodáriť a využívať ju.

ilustračné foto / Liptovská Mara

Aký notebook do školy?

Začiatok školského roku znamená pre mnohých študentov výber nového notebooku. Ponúkame test siedmich notebookov z ponuky na trhu.

Domček (takmer) zadarmo

Vďaka 3D tlačiarni sa dá postaviť domček z hliny a slamy za neuveriteľných 48,00 eur.

Exotický typ dvojhviezdy

Astronómovia objavili nový exotický typ dvojhviezdy. Systém AR Scorpii tvorí biely a červený trpaslík a biely trpaslík ostreľuje červeného záhadným lúčom.

Vtáčkár nie je vták

O vtáčkároch hovoríme, že sú žijúcimi fosíliami. Na Zemi žili už pred 250 až 300 miliónmi rokov a odvtedy sa takmer vôbec nezmenili.

Vzorní oteckovia

Samičky niektorých druhov živočíchov opúšťajú svoje mláďatá a všetku rodičovskú opateru prenechávajú svojim partnerom – otcom ich spoločného potomstva.

Morálka robotov

Rozvoj technológií prináša nové výzvy aj v uplatňovaní etických princípov. Roboetika sa

zaoberá uplatňovaním etických princípov pri vývoji umelých inteligentných systémov.

Aké sú dôsledky zmeny času?

Ekonomické dôvody boli hybnou silou zavedenia striedania letného a zimného času, no ľudia si zmenu času nikde priveľmi neobľúbili.

ilustračné foto

Neúčinné kódy

Keď máte potrebné vybavenie, odomknete takmer akékoľvek auto. Stačí len načítať signál kľúčikov diaľkového ovládania.

Nevýhody práce z domu

Práca z domu bezpochyby ponúka pracovníkovi i zamestnávateľovi rôzne výhody, no táto práca je vraj efektívna len dva až tri dni v týždni.

Tunel plný rekordov

Pod Baltským morom vyrastie za 8,7 miliardy eur podmorský železnično-cestný tunel, ktorý spojí Nemecko s Dánskom a výrazne skráti cestu zo Škandinávie.

Z liahne AMAVET-u

V predchádzajúcich mesiacoch zarezonovali u nás svetové úspechy študentov, ktorí reprezentujú Asociáciu pre mládež, vedu a techniku – AMAVET.

Mestá budúcnosti

V budúcnosti by ekologické stavby či súbory stavieb mohli ušetrenú energiu poskytovať menej úsporným, napríklad historickým budovám.

Ako postaviť jadrovú elektráreň

Jadrová elektráreň je zložitý priemyselný celok, ktorý vyžaduje komplexný prístup k riadeniu výstavby. Jednou z možností, ako zabezpečiť jej výstavbu, je využitie systému Multi-D.

 

Autor: redakcia Quark

Foto: Redakcia Quark

Viac sa dočítate v časopise Quark (číslo 10/2016).

Uverejnila: ZVČ

 

Viac o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 10/2016), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky