Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chcete byť súčasťou komunity EIT RawMaterials?

VEDA NA DOSAH

EIT RawMaterials

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa začleniť do komunity EIT RawMaterials, ako financovať svoje projekty či aktivity z prostriedkov Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT) a získať potrebné kontakty? V Hoteli Atrium vo Vysokých Tatrách sa v dňoch 10. 05. – 11. 05. 2018 uskutoční Matchmaking and Networking event.

Ako uvádzajú organizátori, inovácia zohráva významnú úlohu v úsilí Európy riešiť hlavné spoločenské a environmentálne výzvy. „Je nevyhnutné, aby sme pokračovali v práci na vytvorení vhodného prostredia pre inovácie v Európe, aby sme pomohli vytvoriť nové priemyselné odvetvia a pracovné miesta. Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT) pracuje na dosiahnutí tohto cieľa prostredníctvom svojich operačných prostriedkov, znalostných a inovačných spoločenstiev, urýchľovaním procesu inovácií a podporou vytvárania podmienok, v ktorých je pravdepodobnosť, že inovácie budú prosperovať a budú vytvárať prielom. Realizuje sa to prostredníctvom spolupráce a prepojenia vedúcich subjektov z oblastí vyššieho vzdelávania, výskumu a podnikania, ktoré sú tromi stranami znalostného trojuholníka.“

Súčasťou eventu bude aj praktický workshop, kde bude možnosť vyjadriť názory, prekážky a problémy zainteresovaných strán v oblasti spolupráce a zavádzania inovácií. Cieľom je identifikovať vzájomné prieniky na spoluprácu zúčastnených subjektov za účelom dosiahnutia obojstranných benefitov.

Podujatie je určené pre podnikateľov z akejkoľvek fázy celého cyklu suroviny, pre verejné inštitúcie, výskumníkov, akademikov aj jednotlivcov.

Partnerom projektu je Technická univerzita v Košiciach.

Pre potvrdenie účasti je potrebná registrácia 

Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa čo najskôr. Rokovací jazyk je slovenčina a angličtina. Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Zdroj informácií a fotografií: https://www.lyyti.fi/reg/high-tatras-2018

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky